| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Starosty Bielskiego do Porozumienia Nr ON.II.031.12.2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej

w dniu 23 grudnia 2013 r.

pomiędzy:

Miastem Bielsko-Biała (miasto na prawach powiatu)

reprezentowanym przez:

Waldemara Jędrusińskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta

- zwanym dalej „Powiatem prowadzącym”

a

Powiatem Bielskim

reprezentowanym przez:

1) Andrzeja Płonkę – Starostę Bielskiego

2) Grzegorza Szetyńskiego – Wicestarostę Bielskiego

- zwanym dalej „Powiatem dotującym”

został sporządzony aneks następującej treści:

§ 1. W porozumieniu Nr ON.II.031.12.2011 zawartym w dniu 25 marca 2011 r., Strony zgodnie wprowadzają następującą zmianę:

- w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

W przypadku, gdy już w trakcie danego roku kalendarzowego wyniknie konieczność dodatkowego dofinansowania, Powiat dotujący zobowiązuje się te dodatkowe środki dopłacić Powiatowi Prowadzącemu w terminie do dnia 31 grudnia danego roku..

§ 2. Pozostałe postanowienie Porozumienia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3. Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

POWIAT DOTUJĄCY

POWIAT PROWADZĄCY

STAROSTA


Andrzej Płonka


WICESTAROSTA


Grzegorz Szetyński

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Waldemar Jędrusiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »