| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/332/14 Rady Gminy Godów

z dnia 24 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) w związku z art. 89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.220 - 222, art.237, art.242, art.243, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.),

Rada Gminy Godów
uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.480.502,60 zł., w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę: 5.893,00 zł.,

2) wydatki majątkowe o kwotę: 1.474.609,60 zł. oraz dokonać zmiany pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 42.502.590,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 29.018.968,09 zł,

2) wydatki majątkowe: 13.483.622,60 zł.

3. Prognozowane dochody budżetu Gminy stanowią kwotę: 35. 087.139,93 zł., w tym:

1) dochody bieżące: 32.231.896,93 zł.

2) dochody majątkowe: 2.855.243,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć deficyt budżetu Gminy o kwotę 1.480.502,60 zł.

2. Deficyt Gminy po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę: 7.415.450,76 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu:

1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w kwocie: 721.916,00 zł.

2) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 5.213.032,16 zł.

3) wolnych środków w kwcie: 1.480.502,60 zł.

§ 3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Gminy pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi: 2.222.768,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększyć planowane przychody budżetu Gminy o kwotę 1.480.502,60 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów Gminy, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1, w wysokości: 9.638.218,76 zł., z tytułów wymienionych w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1. Zestawienie dotacji planowanych do udzielania w 2014 roku, w związku ze zmianą dokonaną w planie wydatków, przyjmuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII /332/14
Rady Gminy Godów
z dnia 24 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII /332/14
Rady Gminy Godów
z dnia 24 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII /332/14
Rady Gminy Godów
z dnia 24 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »