| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/295/14 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212 ust 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy jak niżej:


Dz.


Rozdz.


Treść

Wydatki

Zwiększenie

801


8010180110

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych – program Comenius
Gimnazja
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych – program Comenius

78.884,38
12.504,67
12.504,67

12.504,67
66.379,71
66.379,71

66.379,71

754


75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
- wydatki majątkowe – zakup samochodu pożarniczego

67.000,00
67.000,00
67.000,00

900


90015

Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia

200.000,00
200.000,00
200.000,00

Razem:

345.884,38

§ 2.

Zwiększyć przychody  budżetu gminy na 2014 rok o kwotę  345.884,38

§ 3.

W związku z treścią § 1 i § 2 dokonać  zmian:

1. Załącznika Nr 3 pn. „Przychody budżetu gminy na 2014 rok” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XLI/291/13 z dnia 30.XII.2013 r., w sprawie budżetu gminy na 2014 r.

2. Załącznika Nr 11 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XLI/291/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30.XII.2013 roku, w sprawie budżetu gminy na 2014 rok,

3. Załączniki, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 § 3, otrzymują nowe brzmienie i stanowią integralną   część niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/295/14
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 25 lutego 2014 r.

Przychody budżetu gminy na 2014 rok

Paragraf

Treść

Kwota przychodów przed zmianą

Wprowadzana kwota przychodów

Kwota przychodów po zmianie

950

Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy127.000,00345.884,38472.884,38

Razem:

127.000,00

345.884,38

472.884,38


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/295/14
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 25 lutego 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »