| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/295/14 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212 ust 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy jak niżej:


Dz.


Rozdz.


Treść

Wydatki

Zwiększenie

801


8010180110

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych – program Comenius
Gimnazja
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych – program Comenius

78.884,38
12.504,67
12.504,67

12.504,67
66.379,71
66.379,71

66.379,71

754


75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
- wydatki majątkowe – zakup samochodu pożarniczego

67.000,00
67.000,00
67.000,00

900


90015

Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia

200.000,00
200.000,00
200.000,00

Razem:

345.884,38

§ 2.

Zwiększyć przychody  budżetu gminy na 2014 rok o kwotę  345.884,38

§ 3.

W związku z treścią § 1 i § 2 dokonać  zmian:

1. Załącznika Nr 3 pn. „Przychody budżetu gminy na 2014 rok” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XLI/291/13 z dnia 30.XII.2013 r., w sprawie budżetu gminy na 2014 r.

2. Załącznika Nr 11 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XLI/291/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30.XII.2013 roku, w sprawie budżetu gminy na 2014 rok,

3. Załączniki, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 § 3, otrzymują nowe brzmienie i stanowią integralną   część niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/295/14
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 25 lutego 2014 r.

Przychody budżetu gminy na 2014 rok

Paragraf

Treść

Kwota przychodów przed zmianą

Wprowadzana kwota przychodów

Kwota przychodów po zmianie

950

Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy127.000,00345.884,38472.884,38

Razem:

127.000,00

345.884,38

472.884,38


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/295/14
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 25 lutego 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »