| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/270/2014 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Na podstawie Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz.U.Dz.U.2013.595 j.t.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 t.j.) oraz w związku z Uchwałami Rady Społecznej nr 21/12/2013, 23/12/2013, 24/12/2013 z dnia 11.12.2013 r., na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie uchwalonym uchwałą
nr XXI/118/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26.04.2012 roku – tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w 2013 roku, poz. 7782 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 2 do Statutu, stanowiącym – „Wykaz jednostek wraz z komórkami w których prowadzona jest działalność Zespołu wprowadza się zmiany – część I. Przychodnie Rejonowe; w sposób następujący:

1) w pkt. 1 ppkt. 2 dodaje się literę „d” w brzmieniu::

Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia;

2) w pkt. 1 dodaje się ppkt.3) w brzmieniu:

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa;

3) treść pkt.2 ppkt.2) otrzymuje brzmienie:

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy

- Gabinet Pielęgniarkii Położnej Środowiskowej
ul. Dywizji Kościuszkowskiej 8
44-196 Knurów;

4) z treści pkt.2 wykreśla się w całości ppkt. 3

2. Pozostała treść załącznika nr 2 do Statutu, stanowiąca - „Wykaz jednostek wraz z komórkami w których prowadzona jest działalność Zespołu pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok


reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »