| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/270/2014 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Na podstawie Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz.U.Dz.U.2013.595 j.t.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 t.j.) oraz w związku z Uchwałami Rady Społecznej nr 21/12/2013, 23/12/2013, 24/12/2013 z dnia 11.12.2013 r., na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie uchwalonym uchwałą
nr XXI/118/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26.04.2012 roku – tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w 2013 roku, poz. 7782 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 2 do Statutu, stanowiącym – „Wykaz jednostek wraz z komórkami w których prowadzona jest działalność Zespołu wprowadza się zmiany – część I. Przychodnie Rejonowe; w sposób następujący:

1) w pkt. 1 ppkt. 2 dodaje się literę „d” w brzmieniu::

Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia;

2) w pkt. 1 dodaje się ppkt.3) w brzmieniu:

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa;

3) treść pkt.2 ppkt.2) otrzymuje brzmienie:

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy

- Gabinet Pielęgniarkii Położnej Środowiskowej
ul. Dywizji Kościuszkowskiej 8
44-196 Knurów;

4) z treści pkt.2 wykreśla się w całości ppkt. 3

2. Pozostała treść załącznika nr 2 do Statutu, stanowiąca - „Wykaz jednostek wraz z komórkami w których prowadzona jest działalność Zespołu pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »