| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/229/2014 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.) oraz art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 749, zm. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kruszyna odbywa się w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, wynosi  1,00 zł za każdą  rozpoczętą godzinę tych świadczeń.

2. W przypadku gdy do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kruszyna uczęszcza dwoje lub więcej dzieci będących rodzeństwem, opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% kwoty określonej w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.

§ 4. Traci moc  uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27 kwietnia 2011r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym  jest gmina Kruszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kowalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »