| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/229/2014 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.) oraz art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 749, zm. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kruszyna odbywa się w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, wynosi  1,00 zł za każdą  rozpoczętą godzinę tych świadczeń.

2. W przypadku gdy do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kruszyna uczęszcza dwoje lub więcej dzieci będących rodzeństwem, opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% kwoty określonej w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.

§ 4. Traci moc  uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27 kwietnia 2011r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym  jest gmina Kruszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kowalski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »