| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/14 Starosty Zawierciańskiego

z dnia 27 lutego 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok

Na mocy art. 38 a   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z   2013r., poz. 595 z   póź. zmian.) w   celu realizacji zadań starosty w   zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i   strażami oraz zadań określonych w   ustawach w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku. Kadencja Komisji trwa 3   lata.  

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku należy:  

1)   ocena zagrożeń porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;  

2)   opiniowanie pracy Policji i   innych powiatowych służb, inspekcji i   straży, a   także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z   zakresu porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

3)   przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

4)   opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i   innych powiatowych służb, inspekcji i   straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z   zakresu porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

5)   opiniowanie projektu budżetu powiatu - w   zakresie, o   którym mowa w   pkt 1;  

6)   opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i   innych dokumentów w   sprawach związanych z   wykonywaniem zadań, o   których mowa w   pkt 1, 2   i 4;  

7)   opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w   pkt 2   i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli.  

W 2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku odbyła 4   posiedzenia – zgodnie z   przyjętym na 2013 rok planem pracy oraz 2   posiedzenia doraźne na okoliczność wystąpienia dużych opadów deszczu na terenie powiatu zawierciańskiego w   okresie od 4   do 11 czerwca 2013 roku oraz od 23 do 25 czerwca 2013 roku, a   także na skutek wystąpienia sytuacji powodziowej w   dniu 26 lipca 2013 roku.  

Ponadto w   2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku przeprowadziła:  

-   2 kontrole w   ramach Akcji „ Bezpieczne Ferie” – podczas których skontrolowano 4   szkoły w   których organizowane były ferie zimowe oraz Świetlicę Środowiskową w   Zawierciu;  

-   4 kontrole w   ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje” – podczas których skontrolowano 14 obiektów i   ośrodków wypoczynkowych dla dzieci i   młodzieży oraz 8   kąpielisk i   basenów kąpielowych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego.  

Podsumowując Akcję „ Bezpieczne Wakacje 2013” Komisja ustaliła, że podczas tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywało na obozach i   koloniach 3467 dzieci i   młodzieży z   terenu całej Polski, natomiast 150 osobowa grupa dzieci i   młodzieży wypoczywała na półkoloniach zorganizowanych w   miejscu zamieszkania.  

Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku wyróżniła dyplomami Urzędy Miast, Miast i   Gmin oraz Gmin z   terenu powiatu zawierciańskiego za organizację bezpiecznych kąpielisk:  

1)   w kategorii kąpielisk otwartych – zbiorniki wodne - Urząd Gminy Włodowice i   Urząd Miast i   Gminy Pilica.  

2)   w kategorii basenów otwartych - Urząd Miejski w   Porębie - OSiR i   Urząd Miasta Zawiercie – OSiR.  

3)   w kategorii basenów krytych - Urząd Miasta Łazy.  

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU PRACY KOMISJI W   2013 ROKU  

1.   Komisja szybko reagowała na pojawiające się zagrożenia w   sferze bezpieczeństwa publicznego, podejmując stosowne środki zaradcze. Wspólnie z   Wydziałem Bezpieczeństwa i   Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędami Miast i   Gmin powiatu zawierciańskiego, instytucjami, służbami zespolonymi, inspekcjami i   strażami organizowano pomoc dla mieszkańców w   czasie zagrożenia powodziowego w   miesiącach: czerwiec i   lipiec 2013 roku.  

2.   Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w   Zawierciu – dwutygodniowe sprawozdania o   zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i   zatrucia.  

3.   Komisji pozytywnie oceniła zaangażowanie Urzędów Miast i   Gmin, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Starostwa Powiatowego w   zapewnieniu bezpieczeństwa w   czasie ferii zimowych 2013 i   Akcji „Bezpieczne Wakacje2013”. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w   Zawierciu wydała pozytywną opinię 11 organizatorom imprez masowych w   2013 roku.  

4.   Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku pozytywnie oceniła realizację Strategii Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego przez Komendę Powiatową Policji w   Zawierciu oraz instytucje wspierające, a   szczególnie n/w programy prewencyjno- profilaktyczne:  

-   Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła”;  

-   Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Droga do Szkoły”;  

-   Program Profilaktyczny „ Narkotykom- Stop”;  

-   Program Profilaktyczny „ Przemoc w   Rodzinie” – Niebieska linia;  

-   Program Profilaktyczny „ Bezpieczeństwo w   miejscach publicznych” „Bezpieczeństwo w   miejscu zamieszkania”.  

5.   Podejmowane działania Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku oraz zakres merytoryczny omawianych tematów znacznie przyczyniają się do polepszenia współpracy służb, inspekcji i   straży działających w   granicach administracyjnych Powiatu Zawierciańskiego.  

 

 

Starosta Zawierciański  


mgr   Rafał   Krupa

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »