| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/57/20/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 17 listopada 2014r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bestwina

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32 z 2011 roku, poz. 159 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Bestwina, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 3 976 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Kaniów przy ul. Młyńskiej 20.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie bielskim, w gminie Bestwina.

§ 2. Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Likwiduje się Aglomerację Bestwina wyznaczoną Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 12/2006 z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bestwina (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 40 z 2006 roku, poz. 1147).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak


Załącznik do Uchwały Nr IV/57/20/2014
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 17 listopada 2014 r.
Zalacznik20.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »