| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 10 listopada 2014r.

do Porozumienia nr 175/KT/2014 z dnia 31.05.2013 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pilica prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń”

do Porozumienia nr 175/KT/2014 z dnia 31.05.2013 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pilica prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami )

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Arkadiusza Chęcińskiego

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem i Gminą Pilica, z siedzibą w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46 a reprezentowaną przez Burmistrza Michała Otrębskiego


zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 175/KT/2014 z dnia 31.05.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 3.10.2013 r. i Aneksem  nr 2 z dnia 5.12.2013 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie: § 1 ust. 1 na następujące: ”Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu i Gminie Pilica prowadzenia zadania pn.: „Koncepcja budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń”.

2. zmienić brzmienie: § 1 ust. 3 na następujące: „Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje: opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń na odcinku skrzyżowania z drogą gminną nr 64 1626 S w km 40+558,49 do od granicy z Województwem Małopolskim w km 42+573,71. W ramach opracowania zostaną wykonane dwa warianty przebiegu ciągu pieszo-rowerowego, ze wskazaniem strony przebiegu ciągu pieszo-rowerowego i ewentualnym wskazaniem odcinków, na których proponuje się budowę chodnika oraz propozycję najbardziej optymalnego wariantu. Warianty uwzględnią analizę możliwości odwodnienia pasa drogowego, lokalizację przystanków autobusowych istniejących oraz dodatkowych wnioskowanych przez mieszkańców w wersjach z zatokami lub bez zatok przystankowych. Koncepcja zawierać będzie opinię geotechniczną wraz z dokumentacją podłoża gruntowego”.

3. skreślić: § 1 ust. 4, ust. 5, ust. 6.

4. zmienić brzmienie: § 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania wynosi 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych)".

5. zmienić brzmienie: § 5 ust. 3 na następujące: „Miasto i Gmina Pilica dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do opracowanej koncepcji”.

6. zmienić brzmienie: § 7 pkt. 3 na następujące: „koncepcja sporządzona zostanie zgodnie z wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl."

7. zmienić brzmienie: § 10 ust. 3 na następujące: „Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciagu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń w zakresie objętym koncepcją będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Województwa Śląskiego oraz jeden dla Miasta i Gminy Pilica.

Województwo Śląskie

Miasto i Gmina Pilica

CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa


CZŁONEK ZARZĄDU


Arkadiusz Chęciński

BURMISTRZ


Michał Otrębski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »