| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 236/XXXI/2014 Rady Gminy Irządze

z dnia 11 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.1,2, 3 art. 6a, art.13e  ustawy z dnia 15 listpada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.1381 z póż zm) art. 4 ust.1, art 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów  prawnych – tekst jednolity Dz.U z 2011r. Nr.197 poz.1172 ze zm. Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015r. (M.P. poz.935 z dn.20 .10.2014) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr 180/XXIV/2013 z dnia 6 listopada 2013r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »