| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mysłowice z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za 2014 rok

Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach została powołana Zarządzeniem Nr 49/14 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 07 lutego 2014 roku. Działała pod przewodnictwem Prezydenta Miasta mgr inż. Edwarda Lasoka. W skład Komisji wchodzili:

- radni Rady Miasta Mysłowice: Damian Sojka i Andrzej Sikora delegowani do Komisji zgodnie z Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 stycznia 2011 r., których członkostwo w komisji ustało z dniem 21 listopada 2014 r.;

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, Komendant Straży Miejskiej i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji: Komendant Miejski Policji i I Zastępca Komendanta;

Funkcję Sekretarza Komisji - sprawował Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego.

W pracach Komisji stale uczestniczył Prokurator Rejonowy w Mysłowicach.

Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym Prezydent Miasta zapraszał:

- Skarbnika Miasta,

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

W posiedzeniach komisji uczestniczyły ponadto zgodnie z tematyką poszczególnych spotkań następujące osoby: I Zastępca Prezydenta Miasta mgr inż. Grzegorz Brzoska, II Zastępca Prezydenta Miasta inż. Jan Wajant, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.

Podstawę działań Komisji w roku 2014, stanowił "Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w mieście Mysłowice na lata 2014-2017" przyjęty do realizacji Uchwałą nr LII/977/14 Rady Miasta z dnia 27 lutego 2014 roku.

W 2014 roku Komisja zebrała się na sześciu posiedzeniach: 14 stycznia, 12 lutego, 16 kwietnia, 10 lipca, 12 listopada (wspólne posiedzenie z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego) i 20 listopada. W wypełnianiu podstawowego celu działania Komisji, jakim jest realizacja określonych w ustawach zadań Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz w zakresie zwierzchnictwa Prezydenta nad służbami, inspekcjami i strażami, komisja zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

1) W sprawach oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w lutym dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście za rok 2013 oraz wytyczono priorytety działania na rok 2014. Oceniono także realizację zadań "Programu poprawy bezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości w mieście Mysłowice na lata 2012-2013" w drugim roku jego funkcjonowania. Generalnie wskazywano, iż program był ważnym elementem działań na rzecz ograniczenia przestępczości i patologii społecznej w mieście. Informacja na ten temat została przedstawiona radnym w lutym w trakcie Sesji Rady Miasta poświęconej problemom bezpieczeństwa.

Na posiedzeniu komisji w lipcu ponownie dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście za I półrocze 2014 roku oraz przyjęto od służb propozycje finansowania bądź współfinansowania przez samorząd miasta zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku w roku 2015. Listopadowe posiedzenie komisji było poświęcone ocenie przygotowania Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych do okresu zimowego 2014/2015. W jego trakcie przedstawiono m.in. zaplanowane przedsięwzięcia dla ograniczenia wpływu negatywnych skutków zimy na infrastrukturę komunalną oraz formy pomocy osobom bezdomnym, niezaradnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Omówiono także funkcjonowanie systemu wsparcia i pomocy psychologicznej w mieście w związku z wypadkiem masowym w październiku w KWK "Mysłowice - Wesoła".

Na uwypuklenie zasługują realizowane w ramach "Programu zapobiegania ...." działania ukierunkowane na:

- bezpieczeństwo w szkołach gdzie cyklicznie realizowany jest program "Bezpieczne Gimnazjum"; problemami tymi zajmowała się Komisja na posiedzeniu w kwietniu, kiedy to dokonano oceny stanu zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich w mieście oraz omówiono prowadzone działania profilaktyczne dla ograniczenia patologii wśród nieletnich.

- bezpieczeństwo w miejscach publicznych gdzie m. in. zwracano uwagę na zwiększenie ilości patroli policji i Straży Miejskiej w miejscach zagrożonych. Temu służyło m.in. sfinansowanie z budżetu miasta dodatkowych służb policjantów prewencji, których wykonano 268 (tj. 134 dodatkowe patrole dwuosobowe w miejscach najbardziej zagrożonych) oraz przekazanie środków finansowych na nagrody dla 47 policjantów wyróżniających się w służbie patrolowej. Dodatkowo Urząd finansuje 5 etatów policjantów dzielnicowych kontraktowych; nadto współfinansowano zakup trzech radiowozów dla policji. Jak już wspomniano problematyka ta była głównym punktem porządku obrad lutowego i lipcowego posiedzenia komisji.

- zapobieganie przemocy w rodzinie, gdzie oprócz doskonalenia procedury "Niebieskiej Karty" tj. pomocy ofiarom realizowano także program ukierunkowany na pomoc sprawcom przemocy. Działania te były realizowane w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Zapobiegania Przemocy w Rodzinie w Mieście Mysłowice.

Kontynuowano równolegle działania dla budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; temu celowi służyła zorganizowana przez MOPS w październiku VIII konferencja pod hasłem "Razem przeciw przemocy" poświęcona problemom sprawcy i sprawstwa przemocy. W jej trakcie podmioty pomagające osobom doświadczającym przemocy miały możliwość wymiany doświadczeń na temat prowadzonych działań. Problemami tymi zajmowała się komisja w kwietniu 2014 roku.

2) W sprawach opiniowania pracy podmiotów wykonujących na terenie miasta Mysłowice zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - nie dokonano kompleksowej oceny pracy żadnego z podmiotów wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podmioty realizujące te zadania oceniano na bieżąco poprzez ocenę realizacji przypadających im zadań z zakresu bezpieczeństwa.

3) W sprawach opiniowania projektów prawa miejscowego dotyczących zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - nie opiniowano żadnych projektów prawa miejscowego dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, ponieważ nie zostały takie zgłoszone do komisji.

4) W sprawach opiniowania projektu budżetu miasta w zakresie finansowania zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - na posiedzeniu komisji w listopadzie pozytywnie oceniono projekt budżetu miasta na 2015 rok, w zakresie finansowania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stwierdzono, że przyjęta w projekcie budżetu na rok 2015 wysokość środków finansowych, zapewnia właściwą realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

Prezydent Miasta Mysłowice


Edward Lasok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »