| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/42/2015 Rady Gminy Rajcza

z dnia 13 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013 poz.885)

R a d a G mi n y R a j c z a uchwala co następuje :
W Uchwale Rady Gminy Rajcza III / 13 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 730.041,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.                                                                                   

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 734.969,48,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4.

1. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na;
- realizacje projektu „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oscadnica-Etap
II” ( 633.711,-)
- realizacje projektu „Trenuj razem z nami”(7.045,-)
- realizacja projektu „W drodze do szkolnych sukcesów” –(91.376,-) oraz zmian pomiędzy działami.

1

Planowane dochody budżetowe

-

33.204.015,00

2

Planowane wydatki budżetowe

-

31.997.518,48

3

Nadwyżka budżetu ;

-

1.206.496,52

Przeznaczona na spłatę kredytów

-

1.206.496,52

4

Rozchody ( spłaty)

-

1.206.496,52

kredytów bankowych

-

1.036.400,00

pożyczek

-

170.096,52

w tym:

na realizację projektów

-

91.071,52

5

Przychody

-

0

kredyty bankowe

-

0

pożyczki

-

0

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/42/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/42/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/42/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/42/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »