| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.37.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.)

§ 1. Ustala się od dnia 1 lutego 2015 roku stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się od dnia 1 lutego 2015 roku  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższą od stawki określonej w § 1 w wysokości 16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII/292/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. oraz Uchwala XLVII/446/2014 z dnia 24 lutego 2014r.

§ 5. 1.Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń                 Urzędu Miasta Wojkowice.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »