| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej oraz opłaty targowej na terenie targowiska gminnego w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasenta

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 1628 z późn. zmianami) art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.z 2012 .poz. 749 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r .o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 197,poz.1172 z późn.zm.). Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala

§ 1. Zarządzić na terenie Gminy Dąbrowa Zielona pobór opłaty skarbowej oraz opłaty targowej na terenie targowiska gminnego w drodze inkasa

§ 2. Powołać Panią Karinę Synowiec pracownika Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona na inkasenta opłat wymienionych w § 1

§ 3. 1. Ustalić wynagrodzenie dla inkasenta procentowe w wysokości 10% od sumy zainkasowanych kwot

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczą wpłaty. Podstawę wyliczenia wynagrodzenia stanowią wpłaty dokonane przez inkasenta na rachunek Urzędu Gminy

§ 4. Inkasent ponosi odpowiedzialność materialną całym swoim majątkiem za pobrane opłaty i nie wpłacone na rachunek Urzędu Gminy

§ 5. Inkasent zobowiązany jest do wpłaty pobranej opłaty na rachunek Urzędu Gminy do końca miesiąca, którego dotyczą opłaty

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 7. Traci moc uchwała XVIII/93/08 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru, w formie inkasa, opłaty skarbowej, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasenta

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kucharski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »