| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/66/15 Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.), w związku z art. 211 i 216 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok polegających na zwiększeniu budżetu:

- po stronie dochodów o kwotę 100.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

- po stronie wydatków o kwotę 100.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz


Załącznik do Uchwały Nr X/66/15
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 22 października 2015 r.

Dział

Źródło

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

0,00

100 000,00

dochody własne

0,00

100 000,00

Ogółem:

0,00

100 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/15
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 22 października 2015 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem (plan po zmianach)

z tego:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budzetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

wydatki na obsługę długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

852

Pomoc społeczna

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

100 000,00

100 000,00

99 000,00

0,00

99 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85202

Domy pomocy społecznej

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

100 000,00

100 000,00

99 000,00

0,00

99 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM:

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

100 000,00

100 000,00

99 000,00

0,00

99 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »