| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r.,poz.594 z późn.zm.), art.6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013 r.,poz.1399 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala :

§ 1. Ustala się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełm Śląski.

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry, bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia danego miesiąca.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być również wnoszona przez właścicieli nieruchomości z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

a) za I kwartał - do dnia 15 stycznia danego roku,

b) za II kwartał - do dnia 15 kwietnia danego roku,

c) za III kwartał - do dnia 15 lipca danego roku,

d) za IV kwartał - do dnia 15 października danego roku.

3. Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku z góry, w terminie do 15 czerwca każdego roku ( począwszy od roku 2016)

4. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust.1, 2 i 3 określa odrębna uchwała.

§ 3. 1. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się przez dokonanie przelewu na indywidualny rachunek bankowy, rachunek bankowy Gminy Chełm Śląski, albo gotówką w drodze inkasa.

2. Wyznaczenie inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 5. Traci moc UCHWAŁA NR XXV/154/2013 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 19 marca 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »