| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/115/15 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Pilchowice za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami).

RADA GMINY PILCHOWICE
uchwala:

§ 1. Ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członka ochotniczej straży pożarnej za każdą godzinę udziału:

- w działaniu ratowniczym - w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227)

- w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę - 10 zł. ( słownie: dziesięć złotych)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice

§ 3. 1. Traci moc Uchwała nr XXVII/168/08 Rady Gminy Pilchowice z dnia 30 grudnia 2008 r.

2. Traci moc Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 sierpnia 2015 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Mosiadz-Kramorz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »