| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 7 ust. 3, art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484), Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby:

a) oświaty i kultury,

b) działalności sportowo-rekreacyjnej,

c) opieki społecznej,

d) przeciwpożarowe,

e) bezpieczeństwa publicznego,

f) działalności w formie zarządzania i administrowania mieszkaniowym zasobem gminy Sławków oraz budynkami i gruntami stanowiącymi jej własność.

2. Zwolnienia określone w ust. 1 nie mają zastosowania do gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. W odniesieniu do podatników będących przedsiębiorcami lub podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą zwolnienia określone w niniejszej uchwale udzielane będą w trybie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 ze zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r., poz. 5069).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marta Rus


Uzasadnienie

Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.).

Niniejszą uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby: oświaty i kultury, działalności sportowo-rekreacyjnej, opieki społecznej, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa publicznego, działalności w formie zarządzania i administrowania mieszkaniowym zasobem gminy Sławków oraz budynkami i gruntami stanowiącymi jej własność za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »