| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późniejszymi zmianami) po pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Określić dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wzory deklaracji podatkowych:

a) na podatek od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) na podatek rolny - zgodnie z załącznikiem nr 2,

c) na podatek leśny - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Określić dla osób fizycznych wzór informacji podatkowej w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/261/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz uchwała Nr XLIII/485/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/261/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Szymura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/102/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/102/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/102/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »