| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/209/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 20e ust. 3 i 4, w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010r. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna wraz z ich wartością w punktach oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

W tym samym obiekcie oświatowym obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

10

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

2.

Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.

10

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki lub miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły.

8

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

4.

Kandydat uczęszcza do przedszkola w tym samym obiekcie oświatowym.

6

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

5.

Rodzice/opiekunowie prawni posiadają nieruchomość w obwodzie szkoły.

4

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Więckowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »