| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 17 lipca 2017

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 12 lipca 2017

Porozumienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. POROZUMIENIE Nr S.031.5.2017 zawarte w dniu 29 czerwca 2017 r. w Pruszczu Gdańskim pomiędzy: Gminą Miejską Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 593-02-06-827, reprezentowaną przez Janusza Wróbla – Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, a Komendantem Powiatowym Policji w Pruszczu Gdańskim – insp. Radosławem Pietrzakiem, przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Okopowej 15, 80-819 Gdańsk, NIP 583-001-00-88, REGON 191236094, reprezentowanego przez insp. Roberta Sudenisa – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, zwanego w dalszej części porozumienia „Komendą”. Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 2, ust. 4b pkt 1, lit. b, oraz pkt 2 i 3, ust. 4c, ust. 4e pkt 2, ust. 4f pkt 3, ust. 4g pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, poz. 1955, poz. 2023) postanawia się, co następuje: § 1 Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na nagrody za osiągnięcia w służbie w zakresie ścigania sprawców czynów kradzieży, niszczenia mienia, naruszenia porządku publicznego oraz prewencji kryminalnej skutkującej poprawą bezpieczeństwa. § 2 1.Na pokrycie kosztów wynikających z § 1 niniejszego porozumienia Gmina Miejska Pruszcz Gdański przekaże jednorazowo środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku; BGK/O Gdańsk nr 81 1130 1121 0006 5486 9620 0002 w terminie 14 dni od momentu opublikowania porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2.Komenda zobowiązuje się do gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 3 1.Nagroda nosi nazwę „Nagroda Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za działaDziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego rok 2017 poz. 2643