| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Biegli rewidenci > Zwolnienie z egzaminów na biegłego rewidenta

Zwolnienie z egzaminów na biegłego rewidenta

Obowiązek udzielenia zwolnienia z konieczności złożenia niektórych egzaminów pisemnych w przypadku legitymowania się zdanym egzaminem uniwersyteckim przewidziany jest w deregulacji zawodu biegłego rewidenta. Ale już obecnie istnieje możliwość uzyskania takiego zwolnienia za zgodą Komisji Egzaminacyjnej. Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - dotycząca zawodu biegłego rewidenta - została uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 maja 2014 r.

Przepis  art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, stanowi, iż „Komisja może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, na jego wniosek, z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne”.

Szczegółowe warunki, które należy spełnić, aby móc starać się o uzyskanie zwolnienia w myśl powyższego artykułu, określone są w uchwale nr 1802/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania zwolnienia kandydata na biegłego rewidenta z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne”.

Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały, egzaminami równorzędnymi są te, uzyskane na uczelniach posiadających uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu albo nauk prawnych.

Należy mieć na uwadze, że uchwała przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia jedynie z niektórych egzaminów pisemnych są to:

  1. Teoria i zasady rachunkowości
  2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna
  3. Prawo- prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą
  4. Finanse
  5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Komisja Egzaminacyjna może udzielić zwolnienia jedynie w przypadku, gdy z danych uzyskanych od uczelni wynikać będzie, że egzamin przeprowadzono w formie pisemnej z zachowaniem zasady anonimowości oceny prac oraz program nauczania przedmiotu objętego egzaminem wyczerpuje zakres tematyczny egzaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Biegli rewidenci - praktyki zawodowe i aplikacja

Biegły rewident z innego kraju UE może być rewidentem w Polsce

Egzaminy na biegłego rewidenta

Ponadto, kandydat ubiegający się o zwolnienie musi spełnić łącznie dwa warunki:

  1. złożyć wniosek o zwolnienie z jednego lub większej liczby egzaminów przed upływem 3 lat od uzyskania dyplomu ukończenia uczelni.
  2. legitymować się zdanym pozytywnie egzaminem uniwersyteckim lub równorzędnym w tożsamym zakresie tematycznym.

Osoba ubiegająca się o zwolnienie, przedkłada wraz z wnioskiem o zwolnienie, dowód zdania egzaminu (oryginał indeksu, bądź uwierzytelniony przez uczelnię albo notarialnie wypis z indeksu) ze wskazaniem nazwy przedmiotu, programu nauczania potwierdzonym przez kierownika katedry, imieniem i nazwiskiem egzaminatora, daty egzaminu oraz oceny.

Komisja Egzaminacyjna rozpatruje wniosek w terminie 30 dni, a w przypadkach zawiłych w terminie 60 dni. Od decyzji negatywnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej, które można skierować w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia wniosku.

Warto dodać, że ustawa w art. 9 ust. 6 przewiduje także możliwość uzyskania zwolnienia z egzaminu za zakresu prawa podatkowego w postępowaniu kwalifikacyjnym osoby, która posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej.

Z treścią uchwały nr 1802/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów można zapoznać się pod adresem http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1802-41-2010.pdf

Maciej Brzeziński

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

reklama

BIURA RACHUNKOWE

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »