| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Doradcy podatkowi > Egzamin na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wiąże się z wymogiem wcześniejszego złożenia egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Podejść do egzaminu mogą osoby, które spełniają następujące warunki:

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

- korzystają z pełni praw publicznych;

- posiadają wyższe wykształcenie.

Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana każdorazowa w sytuacji kiedy zgłosi się 50 kandydatów, a ponadto egzamin przeprowadza się raz w roku bez względu na liczbę chcących do niego podejść. Podejście do egzaminu związane jest z uiszczeniem opłaty wysokości 900zł, w przypadku negatywnego wyniku w części pisemnej jak i ustnej pobierana jest opłata w wysokości 600 zł. Egzamin ustny jest organizowany nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a także każdorazowo jeżeli zostało zakwalifikowanych co najmniej 12 kandydatów. Opłata podlega zwrotowi jedyne w przypadku, jeżeli kandydat udowodni niemożność przystąpienia do egzaminu. Wniosek w niniejszej sprawie należy złożyć do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu.

By przystąpić do części pisemnej kandydat powinien złożyć nie później, niż 30 dni przed wyznaczonym terminem, Komisji Egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Wniosek powinien zawierać

-oświadczenie o spełnieniu następujących warunków:

 • pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • korzystania z pełni praw publicznych;
 • posiadania wyższego wykształcenia.

-odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia

-potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto Ministerstwa Finansów

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres Ministerstwa Finansów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Zakres tematyczny egzaminu obejmuje:

 1. źródła prawa i wykładnia prawa,
 2. analiza podatkowa,
 3. podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego,
 4. materialne prawo podatkowe,
 5. postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji,
 6. międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne,
 7. prawo dewizowe,
 8. prawo karne skarbowe,
 9. organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa,
 10. rachunkowość,
 11. ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 12. przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Część pisemna składa się z części testowej – 100 pytań oraz z zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imienia klienta do organu podatkowego lub sądu. Aby uzyskać pozytywny wynik należy zdobyć co najmniej 80% z części testowej oraz 10 punktów za zadanie. W sytuacji kiedy kandydat uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej składa do Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdania części ustanej egzaminu, wniosek o wyznaczenie terminu tej części egzaminu.

Część ustna egzaminu na doradcę podatkowego polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z dziesięciu pytań, w zestawie zawarte są pytania dotyczące co najmniej 6 dziedzin wyżej wskazanych. Aby zdać część ustną egzaminu należy uzyskać 70 % maksymalnej liczby punktów.

W przypadku uzyskaniu negatywnego wyniku zarówno w części ustnej jak i pisemnej egzamin może być powtarzany. Jednak ponownie do egzaminów można przystępować po trzech miesiącach. Wniosek w celu wyznaczenia nowego terminu egzaminu składa się Komisji Egzaminacyjnej, powinien on zawierać potwierdzenie uiszczenia opłaty za ponowny egzamin w wysokości 600 zł.

Narzędzia księgowego

reklama

PRACA DLA KSIĘGOWYCH

BIURA RACHUNKOWE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »