Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 3/2018wtorek, 20 lutego 2018 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych w 2018 r.

 
Od marca 2018 r. emerytury, renty oraz pozostałe świadczenia (np. dodatki), zostaną podwyższone procentowo wskaźnikiem 102,98%. Co oznacza, że najniższa emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1029,80 zł, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 772,35 zł.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

 
Komitet Standardów Rachunkowości opublikował uchwałę nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości. 
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika

 
W przyszłym roku zmienią się zasady wypłaty wynagrodzenia. Preferowaną formą wypłaty będzie przelew na konto wskazane przez pracownika.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Podatnik VAT nie może odmówić wystawiania faktur

 
Zdarza się, że podatnicy VAT sprzedający nowe towary na serwisach aukcyjnych informują swoich klientów, że nie wystawiają faktury. Ministerstwo Finansów w specjalnie przygotowanym komunikacie ostrzegło, że taka praktyka jest niezgodna z przepisami. Sprzedawcy ci muszą się liczyć z prawdopodobnymi kontrolami prawidłowości dokonywanych rozliczeń VAT.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Czy zmianę nazwy ulicy trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym, CEiDG lub KRS

 
Ministerstwo Finansów potwierdziło, że zarówno firmy jak i osoby fizyczne będące podatnikami mają obowiązek aktualizacji danych w przypadku zmiany nazwy ulicy, przy której prowadzą działalność lub mieszkają zarówno w urzędzie skarbowym, jak i w CEiDG i w KRS. MF zapewniło przy tym, że organy skarbowe nie podejmują działań związanych z obowiązkiem aktualizacyjnym. Podatnicy mogą więc zawiadomić o zmianie adresu przy okazji załatwiania konkretnej sprawy urzędowej (np. przy składaniu zeznania). Trwają prace legislacyjne zmierzające do tego aby tego rodzaju zmiany były uwzględniane z urzędu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek zgłosić numer rachunku bankowego do przekazania 1% podatku

 
Ministerstwo Finansów przypomniało w komunikacie że organizacje pożytku publicznego (OPP) mają obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego, na które trafiają środki z 1 proc. podatku przekazywanego w rocznych deklaracjach PIT. Zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP-8 należy złożyć do 30 czerwca 2018 r. Przedstawiamy fragment
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Jak ustalać moment nabycia nieruchomości przez owdowiałego małżonka – interpretacja ogólna MF

 
6 lutego 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą ustalania daty nabycia nieruchomości przez owdowiałego małżonka (interpretacja ogólna z 6 lutego 2018 r., sygn. DD2.8201.3.2017.KBF).
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa,
Kontakt: pawel.muz@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione. Przeczytaj Regulamin i zasady Ochrony prywatności.
Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj