Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Samorządu i Administracji Logo
Nr 7/2018poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.

Planowane zmiany w minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych

 
Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w wprowadzonym od 2018 r. minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Po opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym podlegały tylko te budynki (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, leasingu itp. Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu. Zmiana ma polegać także na objęciu minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Wniosek o wspólne rozliczenie z małżonkiem za 2017 r. tylko do 30 kwietnia 2018 r.

 
Podatnicy, którzy planują wspólne rozliczenie z małżonkiem za 2017 r. muszą złożyć wniosek w tej sprawie do 30 kwietnia 2018 r. Jeżeli nie zrobią tego w tym terminie utracą prawo do wspólnego rozliczenia za 2017 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Aktualizacja Krajowych Standardów Rachunkowości

 
Komitet Standardów Rachunkowości zaktualizował KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa", KSR nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" oraz KSR nr 8 "Działalność deweloperska". Komitet Standardów pracuje również nad projektem stanowiska w sprawie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w jednostkach samorządu terytorialnego. Uwagi do projektu można zgłaszać do 15 czerwca 2018 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Umowa o pomocy przy zbiorach nowym rodzajem umowy cywilnoprawnej

 
Umowa o pomocy przy zbiorach to nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej. Na jej podstawie pracownik sezonowy będzie mógł świadczyć pomoc przy zbiorach produktów rolnych przez 180 dni w roku kalendarzowym.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Likwidacja opłat za zapłatę podatku kartą płatniczą

 
Podatnicy będą mogli zapłacić podatek kartą w każdym urzędzie (organie podatkowym) i nie będą musieli ponosić z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Ulga na start dla początkujących przedsiębiorców

 
30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie korzystne zmiany dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest wprowadzenie ulgi na start dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Polega ona na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Po upływie tego czasu przedsiębiorca może przez 2 lata opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach. Ulga obejmuje tych przedsiębiorców którzy rozpoczęli działalność 30 kwietnia br. lub później.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa,
Kontakt: pawel.muz@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione. Przeczytaj Regulamin i zasady Ochrony prywatności.
Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj