| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Bezrobotny > Zasiłek dla bezrobotnych > Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych


Bezrobotni w zależności od długości ich zatrudnia mogą liczyć na zasiłek bezrobotnych w różnych wysokościach.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 575 zł miesięcznie.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku. Jeżeli okres pracy wynosi:

79,00 złFunkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności
  • do 5 lat - uprawnienia są do zasiłku w wysokości 80 % zasiłku podstawowego - 460 zł.
  • od 5 lat do 20 lat lecz mniej niż 20 lat - uprawnienia są do zasiłku w wysokości podstawowej określonej w ustawie i waloryzowanej w okresach kwartalnych - 575 .
  • co najmniej 20 lat - uprawnienia są do zasiłku w wysokości 120 % zasiłku podstawowego - 690 zł.

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się okresy:

  • pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego,
  • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  • okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji,
  • urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych,
  • okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami urlopu wychowawczego, bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat; oraz na dziecko, na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo do 3 lat na każde dziecko.

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy zatrudnienia obywateli polskich w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej i byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej.

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również:

  • okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997 r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie odrębnych przepisów; okres prowadzenia działalności pozarolniczej przed dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tego tytułu, o ile podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę,
  • okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie Unii Europejskiej, państwie niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, za które były opłacane składki na Fundusz Pracy.

Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Uprawnionym do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy przysługują odsetki ustawowe, jeżeli powiatowy urząd pracy z przyczyn niezależnych od uprawnionych osób nie dokonał ich wypłaty w terminie.

avatar

2014-01-06 17:44 Zgłoś

jesli mam przyznane prawo do zasilku na 6 miesiecy i taka decyzje dostalam przed swietami.czy moglabym w kasie w UP w belchatowie wyplacic pieniadze np.w tym tygodniu?

avatar

2013-12-11 19:09 Zgłoś

z tego co mi wiadomo, to PUP/MUP placi w nastepnym miesiacu za miesiac poprzedzajacy. tj. w tym przypadku w grudniu za listopad. zgadza sie, 7 dni od rejestracji, czyli w Twoim przypadku za 30 dni listopada - 13 dni (5.11 + 7 dni). jednak pieniadze nie przepadna, a to dlatego, ze masz przyznany zasilek na 6 miesiecy. czyli od 13 listopada br. do 12 maja 2014. ergo w czerwcu dostaniesz kwote odpowiadajaca 12-tu dniom maja, jako ze ustawowo przysluguje Ci 6 miesiecy zasilku :)

avatar

2013-12-07 00:09 Zgłoś

UWAGA! Informuję wszystkich którzy ubiegają się o ustalenie prawa do zasiłku, że kwota zasiłku zostaje pomniejszona!!! (w pierwszym miesiącu jego pobierania) jeżeli ustalenie tego prawa nie nastąpiło 1 dnia miesiąca lecz w kolejnych dniach miesiąca. Przykładowo: zapisałam się w MUP 5 listopada jako bezrobotna. Prawo do zasiłku zostaje zawsze przyznane po 7 dniach od daty zapisania się w urzędzie, a więc tutaj 13 listopada. Zasiłek za listopad, nie dość że wypłacony został 5 grudnia, to został pomniejszony o pierwsze 13 dni listopada!!! Czyli zamiast wynieść ok. 570 zł (wysokość obowiązująca tych którzy mają do 5 lat pracy) wyniósł 370 zł!!! Żadnego wyrównania nie ma, a człowiek traci SWOJE pieniądze. Zwracajcie proszę na to uwagę, bo MUP w żadnym miejscu o tym nie raczy poinformować!!! Swoją drogą ciekawe ile dostają osoby którym ustalenie prawa do zasiłku wypadło akurat na koniec miesiąca...Można sobie obliczyć...i załamać ręce.

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP23
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Ostatnio na forum

zobacz więcej »

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Jeden z czołowych producentów ceramiki budowlanej, w tym dachówek, cegieł i płytek klinkierowych.

Zostań ekspertem Infor.pl »