| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Praca małoletnich > Praca wakacyjna: gdzie może pracować dziecko?

Praca wakacyjna: gdzie może pracować dziecko?

Okres wakacji to czas wzmożonego zainteresowania u dzieci pracami lekkimi, jak roznoszenie ulotek czy statystowanie przy produkcji filmów. Kto dziecko może podjąć taką pracę i jakie dodatkowe warunki należy spełnić?

Warunki zatrudnienia młodocianego

Pod pojęciem „młodocianego” w k.p. rozumiemy osobę, która ukończyła 16 rok życia a nie ukończyła 18-go. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby ukończenie gimnazjum i zaświadczenie lekarskim potwierdzającym, iż praca danego rodzaju nie będzie zagrażać zdrowiu młodocianego. Jeśli przesłanki te są spełnione, zgoda wyrażona przez przedstawiciela ustawowego, nie jest konieczna. Nie jest wymagane też zezwolenie inspektora pracy.

Młodocianych można zatrudniać:

  • w celu przygotowania zawodowego;
  • do wykonywania prac lekkich.

Przygotowanie zawodowe może mieć formę nauki zawodu albo przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Umowa w celu przygotowania zawodowego zawiera informację o rodzaju tego przygotowania, czasie i miejscu odbywania, sposobie kształcenia teoretycznego i wysokości wynagrodzenia.

Pracodawca sporządzając wykaz prac lekkich obowiązany jest uzyskać zgodę lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy a także uzyskać zatwierdzenie przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym. Praca nie może powodować zagrożenia dla zdrowia, życia i rozwoju psychofizycznego młodocianego oraz nie może utrudniać mu wypełniania obowiązku szkolnego.

Czas pracy młodocianych

Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego zatrudnionego przy lekkiej pracy, uwzględniając tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych młodocianego. Podczas ferii szkolnych czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudnienia młodocianych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, a przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. Oprócz tego w każdym tygodniu przysługuje mu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Art. 201. k.p. nakłada obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w jej trakcie.
Ważne: Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Urlop na czas ferii szkolnych

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Jeżeli nie nabył on jeszcze prawa do urlopu, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić mu urlopu zaliczkowo. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Odmiennie kształtują się warunki, pod jakimi można wypowiedzieć umowę o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem. Zgodnie z art. 196 k.p. dopuszczalne jest to jedynie w razie:

1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,

4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Zobacz serwis: Dziecko i prawo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK