| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Praca małoletnich > Rzemieślnicze przygotowanie do zawodu

Rzemieślnicze przygotowanie do zawodu

Pracownik młodociany może być zatrudniony nie tylko na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe, ale także na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego rzemieślników.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Generalnie umowy o pracę w celu nauki zawodu zawierane są na czas nieokreślony, ale jeśli zakład rzemieślniczy zatrudnia więcej uczniów, niż wynika to z jej potrzeb, to umowy mogą być zawarte na czas określony.

Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli 18 lat, do czasu zakończenia nauki traktowani są jako pracownicy młodociani.

W okresie nauki zawodu młodociany obowiązany jest dokształcać w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Warunki umowy

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego przede wszystkim powinna określać rodzaj przygotowania zawodowego: nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, czas trwania nauki zawodu, miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób realizacji obowiązku szkolnego oraz wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

Umowę o pracę w celu nauki zawodu zawierają: pracodawca - właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń - młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun.

Umowy dla młodocianych dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych należy zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponad gimnazjalnych. W sytuacji zaś gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w każdym terminie.

Pracodawca rzemieślnik po zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ma obowiązek powiadomić izbę rzemieślniczą, właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika lub cech, który uzyskał stosowne uprawnienia od izby rzemieślniczej – realizacja ustaleń ustawy o rzemiośle.

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach:

- nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

- ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu,

- reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku niemożliwe jest zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu,

- stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie ( np. ze względów zdrowotnych ).

Natomiast w każdym terminie umowa z młodocianym może być rozwiązana w trybie wzajemnego porozumienia stron. W przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca- rzemieślnik powiadamia przedstawiciela ustawowego młodocianego lub jego opiekuna oraz szkołę, jeżeli młodociany dokształca się w szkole, a także izbę rzemieślniczą. W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego, po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu, pod warunkiem, że przerwa w nauce zawodu nie trwała dłużej niż 12 miesięcy.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »