| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Władza rodzicielska > Jak napisać wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Jak napisać wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Sąd opiekuńczy może przywrócić rodzicom władzę rodzicielską, jeśli ustała przyczyna, z powodu której zostali jej pozbawieni. Sąd może zmienić swoje postanowienie dotyczące władzy rodzicielskiej, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, a w szczególności troska o jego prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny.

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Aby władza rodzicielska została przywrócona, należy wystąpić do sądu z wnioskiem o przywrócenie władzy rodzicielskiej, w którym należy uprawdopodobnić ustanie przyczyn, która była podstawą do ograniczenia/pozbawienia/zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Wnioskodawcą zazwyczaj jest rodzic, a uczestnikami drugi z rodziców oraz dziecko. Postępowanie w sprawie o przywrócenie władzy rodzicielskiej może zostać wszczęte również z urzędu.

19.90 złEmerytury - Raporty INFOR - PDF

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej podlega rozpoznaniu w trybie nieprocesowym przez sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich, właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka.

Postanowienie o przywróceniu władzy rodzicielskiej może być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd w toku postępowania bada czy ustały przyczyny będące podstawą ograniczenia/pozbawienia/zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Wskazanie okoliczności

Wniosek musi zawierać wskazanie okoliczności faktycznych mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a także wskazywać dowody na poparcie tego żądania.

Należy również wskazać co było przesłanką do ograniczenia/pozbawienia/zawieszenia władzy rodzicielskiej, np. alkoholizm, choroba psychiczna, brak pracy itp. oraz wskazać, że te przyczyny ustały, np. zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej, świadectwa lekarskie, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.

Zobacz również: Zmiana wyroku rozwodowego w kwestii władzy rodzicielskiej

Dowody w sprawie

Dowodem w sprawie mogą być też wszelkie środki, które będą oddziaływać na przekonanie sądu, że uwzględnione zostanie żądanie wnioskodawcy. Dowodami mogą być, np. zeznania świadków, dowody z dokumentów, wywiady środowiskowe itp. Sąd może dopuścić dowód z rodzinnego ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego lub innej placówki specjalistycznej co do oceny więzi uczuciowych łączących dziecko z rodzicami.

Sąd opiekuńczy musi ustalić, czy przywrócenie władzy rodzicielskiej jest celowe, czy ustanie wspomnianej przyczyny ma charakter trwały.

Sąd może także nakazać osobiste stawiennictwo osoby pozostającej pod władzą rodzicielską w celu nawiązania osobistego kontaktu i dokładniejszego wyjaśnienia sprawy.

Załączniki

Do wniosku należy dołączyć załączniki, na które wnioskodawca się powołuje, odpisy składanego pisma i odpisy załączników.

Władza rodzicielska zostaje przywrócona z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sąd.

Zobacz również serwis: Sprawy rodzinne

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

LIS27
TydzieńPWŚCPSN
44272829303112
453456789
4610111213141516
4717181920212223
4824252627282930

Ostatnio na forum

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem Infor.pl »