| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Władza rodzicielska > Jakie prawa ma ojciec dziecka?

Jakie prawa ma ojciec dziecka?

Pytanie o prawa przysługujące w stosunku do własnego dziecka zadaje sobie wielu ojców. W niniejszym artykule przedstawiliśmy najważniejsze aspekty prawne związane z byciem tatą.

Zaprzeczenie macierzyństwa

Mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, wytacza powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa przeciwko dziecku i tej kobiecie, a jeżeli ona nie żyje – przeciwko dziecku, w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest matką dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Władza rodzicielska taty

Zgodnie z art. 93 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

Dziecko aż do pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską.

Powstanie władzy po stronie ojca nie jest, jak u matki, związane z momentem urodzenia się dziecka. W przypadku ojca uzależnione jest od tego, czy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, czy pozamałżeńskiego. Jeżeli dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, ojciec dziecka nabywa władzę rodzicielską z chwilą urodzenia się dziecka. W przypadku dziecka pozamałżeńskiego dla powstania władzy rodzicielskiej musi być ustalone ojcostwo.

Władza rodzicielska to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Rodzic powinien wykonywać władzę rodzicielską tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Władza rodzicielska to przede wszystkim zespół obowiązków wobec dziecka. Uprawnienia rodziców względem dziecka to wtórny składnik tej władzy (Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., sygn. III CZP 46/75).

Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Wychowywanie dziecka obejmuje aspekt fizyczny i duchowy, a kierowanie regulowanie jego trybu i sposobu życia. Inne czynności z zakresu pieczy nad dzieckiem to: wybór imienia dla dziecka, troska o bezpieczeństwo, zapewnienie należytej egzystencji.

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

Taka reprezentacja jest atrybutem władzy rodzicielskiej. Rodzice wykonują czynności prawne w imieniu dziecka, czynności przed sądami w sprawach cywilnych, administracyjnych, przed organami administracyjnymi. Reprezentacja uwidacznia się również w sprawach karnych, w sprawach nieletnich oraz w przypadku wyrażenia zgody na leczenie dziecka.

Zobacz również: Reprezentacja dziecka przed sądem w sprawach karnych i administracyjnych

Z władzą rodzicielską łączy się zasada autonomii rodziców. Oznacza ona, że każdy rodzic ma prawo i obowiązek do samodzielnego wykonywania władzy rodzicielskiej. Należy jednak pamiętać, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie (brak porozumienia - rozstrzyga sąd opiekuńczy).

Rodzic jako przedstawiciel ustawowy potwierdza czynności prawne, dla których ważności wymagana jest taka zgoda. W razie braku potwierdzenia czynność będzie nieważna.
Rodzic może również za zezwoleniem sądu opiekuńczego rozwiązać stosunek pracy nawiązany przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych. Konieczne jest, aby stosunek pracy sprzeciwiał się dobru tej osoby.

Rodzice sprawują zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Obowiązani są sprawować go z należytą starannością. Dotyczy to wszystkich czynności prawnych, procesowych (postępowanie sądowe, przed organem państwowym czy samorządowym) i faktycznych związanych z majątkiem dziecka.

Należy wziąć pod uwagę, że zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Rodzice mogą dokonywać czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu za zezwoleniem sądu opiekuńczego oraz wyrażać zgodę na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Wydając zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, sąd ocenia jej legalność i celowość.

Bez zezwolenia mogą nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie umowy darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich.

Zobacz również: Jak sprzedać mieszkanie należące do dziecka?

Co istotne, zarząd rodziców można wyłączyć w umowie darowizny albo w testamencie. Dopuszcza się zastrzeżenie, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W wypadku takim, gdy darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Rodzice powinni przeznaczyć czysty dochód z majątku dziecka przede wszystkim na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim. Nadwyżkę mogą  wykorzystać na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK