| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Emerytury > Świadczenia przedemerytalne > Jakie dokumenty należy złożyć by uzyskać zasiłek przedemerytalny

Jakie dokumenty należy złożyć by uzyskać zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez ZUS. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami. Wniosek składa się do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku dołącza się dowody uzasadniające prawo do świadczenia przedemerytalnego, w tym decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informację o upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne zgłasza się na urzędowym formularzu obejmującym:
1. dane identyfikacyjne zainteresowanego,
2. oświadczenie zainteresowanego co do okoliczności mających znaczenie dla uprawnień do świadczenia przedemerytalnego (dotyczące m.in. posiadania uprawnień do innych świadczeń - renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej - np. wojskowej lub rolniczej, renty strukturalnej, czy też uposażenia w stanie spoczynku),
3. wskazanie wysokości rocznego przychodu osiąganego z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności,
4. wskazanie wysokości miesięcznego przychodu osiąganego z powyższych tytułów,
5. informacje o przynależnych mu: prawie własności, współwłasności lub posiadaniu nieruchomości rolnej,
6. informację o fakcie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i przynależności do konkretnego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

299,00 złEmerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz.

Zobacz również: Jak prawidłowo złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego wydaje i świadczenie to wypłaca organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego. Od decyzji organu rentowego przysługują środki odwoławcze.

Świadczenie przedemerytalne wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminie płatności wskazanym w decyzji organu rentowego. Świadczenie za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

Zobacz również serwis: Świadczenia przedemerytalne

Prawo do zasiłku ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, a także w przypadku podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Aktualizacja: 02.06.2011

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wniosek o świadczenie przedemerytalne zgłasza się na urzędowym formularzu.
Wniosek o świadczenie przedemerytalne zgłasza się na urzędowym formularzu.

Poradnik Gazety Prawnej249,00 zł
avatar

2014-01-20 12:34 Zgłoś

Do uzyskania świadczenia przedemerytalnego nie jest ważne, na jakiej umowie Pan pracował, na czas określony, czy nieokreślony. Ważne jest w jaki sposób ta umowa została rozwiązana. Jeśli umowa na czas określony rozwiązała się wraz z upływem czasu na jaki była zawarta, wtedy zasiłek nie będzie przysługiwał. Natomiast jeśli w trakcie umowy na czas określony otrzymałby Pan wypowiedzenie z pracy z przyczyn zakładu, wtedy zasiłek przedemerytalny będzie przysługiwał ( oczywiście po spełnieniu łącznie innych warunków ).

avatar

2014-01-19 22:40 Zgłoś

Jeżeli się pracowało na czas określony ZUS nie przyjął dokumentów do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne, umowa podobno musi być na czas nieokreślony i tak zostałem poinformowany, mam 41 lat pracy dokumentów nie przyjęli inne warunki spełniłem. Proszę o opinię.

avatar

2014-01-16 14:24 Zgłoś

Dziękuję serdecznie za informację. Doczytałam się już wszystkich warunków, które w moim przypadku należy spełnić by ubiegać się o zasiłek przedemerytalny. Już wiem, obecnie należy przepracować minimum 356 dni, umowa o pracę - może być na czas określony - z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, przyczyna ew. zwolnienia musi dot. pracodawcy (likwidacja stanowiska, redukcja zatrudnienia, przyczyny ekonomiczne itd.), następnie rejestracja w up., pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres 6 m-cy i dopiero wtedy można ubiegać się o przyznanie zasiłku przedemerytalnego. Wszystko jasne. Pozdrawiam.

HITY INFORU

TERMINARZ

SIE01
TydzieńPWŚCPSN
3128293031123
3245678910
3311121314151617
3418192021222324
3525262728293031

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem Infor.pl »