| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > ABC Gminy > Jak tworzone są nowe gminy

Jak tworzone są nowe gminy

Terytorium Polski podzielone jest na 2479 gmin, z czego 1576 to gminy wiejskie, 597 to gminy wiejsko – miejskie, 306 to gminy miejskie. Wszelkie zmiany dotyczące ilości jednostek samorządu terytorialnego następują z dniem 1 stycznia.

Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

Kto jest uprawniony do tworzenia nowych gmin

Zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym organem uprawnionym do tworzenia nowych gmin jest Rada Ministrów.

Radę Ministrów tworzy Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie. W składzie Rady Ministrów mogą znajdować się również wiceprezesi Rady Ministrów oraz przewodniczący określonych komitetów.

Rada Ministrów jest upoważniona do:

  • tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic,
  • nadawania gminie lub miejscowości status miasta i ustalania jego granic,
  • ustalania i zmieniania nazwy gmin oraz siedziby ich władz.

Rada Ministrów może utworzyć nową jednostkę samorządu terytorialnego z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanej rady gminy.

Rada gminy występuje z wnioskiem o utworzenie nowej gminy do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Forma właściwa do tworzenia gmin

Rada Ministrów tworzy gminy w drodze rozporządzenia.

Wydanie rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw.

Wydanie rozporządzenia o utworzeniu nowej gminy , na wniosek rady gminy wymaga:

  • wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku,
  • opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic gminy naruszającej granice powiatów lub województw - opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw,
  • opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym organem uprawnionym do tworzenia nowych gmin jest Rada Ministrów.
Zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym organem uprawnionym do tworzenia nowych gmin jest Rada Ministrów.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz69.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »