| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Dowód osobisty > Zameldowanie cudzoziemca w 2017/2018 r.

Zameldowanie cudzoziemca w 2017/2018 r.

Zameldowanie cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o ewidencji ludności. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek meldunku zostanie zniesiony i zlikwidowane zostaną rejestry zamieszkania cudzoziemców.

Zobacz aktualne: Meldunek przez Internet od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 74 ustawy o ewidencji ludności, 1 stycznia 2018 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy cudzoziemców. Do tego czasu cudzoziemcy zobowiązani są przestrzegać przepisów o meldunku.

Polecamy: Poradnik Gazety Prawnej 9/17- Zatrudnianie cudzoziemców rewolucyjne zmiany - PDF

Obowiązek meldunkowy cudzoziemca w 2017 r.

Zgodnie z polskim prawem (art. 3 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach), cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa Polskiego. Na podstawie art. 41 ustawy o ewidencji ludności wyróżniamy 3 kategorie cudzoziemców:

 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obywatelem państwa członkowskiego, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

- jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 1. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej, ale nie spełniający powyższych kryteriów

- jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 1. Cudzoziemiec niewymieniony powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-  jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zobacz: Gmina

Gdzie dokonuje się meldunku

Meldunku dokonuje się we właściwym urzędzie gminy. Cudzoziemiec musi złożyć wypełniony formularz stanowiący zgłoszenie stałego lub czasowego pobytu. Do zgłoszenia wymagane są dokumenty:

 • paszport,
 • wiza,
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
 • potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
 • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu. Zgłoszenie zameldowania jest wolne od opłat. Po jego dokonaniu organ wydaje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy. Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do wojewody.

Nie dopełnienie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca niebędącego obywatelem:

 • państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • państwa członkowskiego, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Konfederacji Szwajcarskiej

- stanowi wykroczenie karane grzywną.  

Zobacz: Wideoszkolenie – Zatrudnienie na umowie zlecenia 2017 – pytania i odpowiedzi

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2017, poz. 657)
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »