| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Kiedy użytkowanie wieczyste nieruchomości wygasa

Kiedy użytkowanie wieczyste nieruchomości wygasa

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wygasa z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu tego prawa stała się ostateczna, jeżeli prawo użytkowania wieczystego było ustanowione na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby, na rzecz której nastąpiło wywłaszczenie. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego, wygasają również ustanowione na nim obciążenia. Wygasają zatem ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebności, hipoteka) oraz prawo najmu i dzierżawy, a także prawa i roszczenia osobiste ujawnione w księdze wieczystej.

Wywłaszczenie a wygaśnięcie praw

Wywłaszczenie nieruchomości prowadzi również do wygaśnięcia innych niż rzeczowe praw uprawniających do korzystania z nieruchomości.
Zgodnie z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna wygasają najem, dzierżawa lub użyczenie oraz trwały zarząd wywłaszczonej nieruchomości. 

Wywłaszczoną nieruchomość do czasu jej wykorzystania na cel, na który nastąpiło wywłaszczenie, oddaje się w dzierżawę poprzedniemu właścicielowi na jego wniosek. 

Zobacz również: Wyższe odszkodowanie za wywłaszczenie

Podobnie jak w przypadku użytkowania wieczystego, z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stała się ostateczna na rzecz wywłaszczającego przechodzą również wywłaszczone ograniczone prawa rzeczowe lub prawa te wygasają.

W przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może, w drodze decyzji, udzielić podmiotowi, który będzie realizował cel publiczny, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, jeżeli zwłoka w jej zajęciu uniemożliwiałaby realizację celu publicznego, na który nieruchomość została wywłaszczona. Decyzji tej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Wywłaszczenie a podział nieruchomości

Jeżeli, wydanie decyzji o wywłaszczeniu wymagałoby uprzedniego dokonania podziału nieruchomości, decyzji zatwierdzającej podział może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, lub organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość została wywłaszczona na rzecz tej jednostki.

Zobacz również serwis: Nieruchomości

Najem, dzierżawa lub użyczenie oraz trwały zarząd wywłaszczonej nieruchomości wygasają z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna.

Użytkowanie wieczyste gruntu ustanowione na rzecz przedsiębiorstwa państwowego podlegającego ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, wygasa z mocy prawa w dacie rozwiązania przez Skarb Państwa przed terminem umowy o oddanie tego przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »