| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje w wyniku wydania decyzji. Organ ustala w niej opłatę z tytułu przekształcenia.

  1. osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
  2. osób fizycznych, które uzyskały prawo użytkowania wieczystego na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz.279).

Należy zwrócić uwagę, iż z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, którym przysługiwało takie żądanie.

Zobacz również: Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu

Przekształcenie użytkowania wieczystego następuje w wyniku wydania decyzji (po uprzednim złożeniu wniosku przez użytkownika wieczystego) przez:

  1. starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;
  2. wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

W decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, właściwy organ ustala opłatę z tytułu przekształcenia. Wysokość opłaty organ ustala na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości:

  1. w wysokości równej wartości nieruchomości;
  2. na poczet opłaty zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

Na wniosek użytkownika wieczystego powyższą opłatę organ, który wydał decyzje rozkłada na raty na czas nie krótszy niż 10 lat (chyba że wnioskodawca wystąpi o krótszy okres) i nie dłuższy niż 20 lat.  Wierzytelność z tytułu opłaty podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem.

Warto podkreślić, iż organ wydający decyzję o przekształceniu może udzielić bonifikaty od opłaty na podstawie:

  1. zarządzenia wojewody (w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa);
  2. uchwały właściwej rady lub sejmiku (w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego).

Należy zaznaczyć, że organ określający warunki przyznania bonifikaty, nie może uzależniać przyznania bonifikaty od poniesienia kosztów przez wnioskodawcę (m.in. koszt sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości i inwentaryzacji) wynikających z przygotowania do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Koszty te ponosi organ administracji publicznej dokonujący przekształcenia (wyrok NSA z 5 kwietnia 2012 roku I OSK 16/12).

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności musi się liczyć z możliwością zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej - zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiającej i przysposobionych oraz osoby, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu, a także spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zobacz również: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wyrok TK

Marcin Zadrożny - Aplikant adwokacki, HILLS LTS S.A.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK