| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Postępowanie administracyjne > Który organ rozstrzyga spór o właściwość?

Który organ rozstrzyga spór o właściwość?

Spór o właściwość to spór między organami administracji publicznej o to, który organ jest właściwy do rozstrzygnięcia danej sprawy.

Spory o właściwość rozstrzygają:

 • między organami jednostek samorządu terytorialnego - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - sąd administracyjny,
 • między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty - starosta,
 • między organami administracji zespolonej w jednym województwie - wojewoda,
 • między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej - minister właściwy do spraw administracji publicznej,
 • między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach - minister właściwy do spraw administracji publicznej,
 • między wojewodą a organami administracji niezespolonej - minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą,
 • między innymi organami administracji publicznej - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - minister właściwy do spraw administracji publicznej,
 • między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister - Prezes Rady Ministrów,
 • między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.

Zobacz: Kiedy następuje spór pozytywny o właściwość organu

Organami wyższego stopnia są:

 • w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,
 • w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,
 • w stosunku do innych organów administracji publicznej - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,
 • w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Zobacz także: Kiedy składa się zażalenie

Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:

 • strona,
 • organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej, pozostające w sporze,
 • minister właściwy do spraw administracji publicznej,
 • minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zobacz również serwis: Postępowanie administracyjne

Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość organ administracji publicznej na którego obszarze wynikła sprawa, podejmuje tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub słuszny interes obywateli i zawiadamia o tym organ właściwy do rozstrzygnięcia sporu.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK