| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Pozwolenia > Jak zgodnie z prawem wyciąć drzewo?

Jak zgodnie z prawem wyciąć drzewo?

Zgodna z prawem wycinka drzew była przedmiotem prac Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. Po rozpoznaniu sprawy TK stwierdził, że przepisy nakładające obowiązkową administracyjną karę pieniężną za zniszczenie przez posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu lub wycięcie ich bez wymaganego zezwolenia są niekonstytucyjne. Zgodność wycięcia drzew z prawem powinna być bowiem badana w oparciu o okoliczności konkretnego czynu.

 Jeżeli chodzi jednak o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody, wymaga to uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Zezwolenie na wycinkę drzew - wszystko co warto wiedzieć

Kara za wycinkę drzew wg TK

Wspomniane wcześniej orzeczenie TK stanowiące, nałożenie kary pieniężnej na osobę usuwającą bez zezwolenie drzewo lub krzew powinno być miarkowane ze względu na okoliczności konkretnej sprawy. Pomimo podniesienia zdania odrębnego, TK stanął na stanowisku popierającym cały mechanizm ochrony przed niezgodną z prawem wycinką drzew czy krzewów, argumentując to tym, że w przypadku braku takowej regulacji właściciele działek ze względów materialnych często niszczyliby wartościowy przyrodniczo i krajobrazowo drzewostan.

Trybunał uznał, że elementy zakwestionowanej sankcji naruszają prawo własności a także przekraczają konstytucyjne granice proporcjonalności administracyjnych sankcji.

Warto wspomnieć, iż podnoszona niezgodność z przepisami Konstytucji odnosi się do:

  • art. 64 - Prawo do ochrony własności oraz prawo dziedziczenia,
  • art. 31 - Ochrona wolności i praw człowieka.

Wysokość kar za bezprawną wycinkę

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego obowiązująca wysokość kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia jest zbytnio dolegliwa. Wymierza ją bowiem wójt, burmistrz albo prezydent miasta w wysokości określonej w art. 88 ustawy o ochronie przyrody za:

  • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
  • zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych,

- w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek określonych w art. 85 ustawy.

Trybunał podniósł również, iż wyżej wspomniane kary nakładane są niejako automatycznie, mechanicznie i sztywnie - bez względu na powstałe okoliczności i przyczyny wycinki. Trybunał stwierdził, iż kwestionowane przepisy nie biorą pod uwagę przypadków, w których uszkodzenie drzewa siłami przyrody lub jego chorobą sprawiają, że zagrażają one życiu lub zdrowiu różnych osób i przez to powinny zostać usunięte. Ponadto, podniósł Trybunał, nawet stan wyższej konieczności, uregulowany przepisami prawa cywilnego oraz karnego, nie został przewidziany, jako przesłanka, która wyłącza obowiązek uzyskania zezwolenia i odpowiedzialności z tytułu usunięcia bez zezwolenia.

Odwołanie od decyzji

W przypadku negatywnej decyzji niezezwalającej na wycinkę drzewa lub krzewu, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem organu, który tę decyzję wydał. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego odwołujący się nie musi uzasadniać pisma, wystarczy wykazanie niezadowolenia z wydanej decyzji.

Zezwolenie na wycinkę drzew - odwołanie

Podstawy prawne:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P. 2013 poz. 835).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2014 r., poz. 850 z późn. zm.).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 6/12).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 114, poz. 946 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK