| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama

Słownik

Czyn zabroniony

Aktualizacja: 16.11.2009

Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. »

Stopień społecznej szkodliwości czynu

Aktualizacja: 16.11.2009

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. »

Przestępstwa podobne

Aktualizacja: 16.11.2009

Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne. »

Korzyść majątkowa lub osobista

Aktualizacja: 16.11.2009

Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. »

Mienie znacznej wartości

Aktualizacja: 26.07.2011

Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych. »

Mienie wielkiej wartości

Aktualizacja: 26.07.2011

Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 1 000 000 złotych. »

Szkoda w wielkich rozmiarach

Aktualizacja: 16.11.2009

Przepisy art. 115 § 5 i 6 KK stosuje się do określenia „znaczna szkoda" oraz „szkoda w wielkich rozmiarach". »

Rzecz ruchoma

Aktualizacja: 16.11.2009

Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce. »

Młodociany sprawca

Aktualizacja: 17.11.2009

Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. »

Osoba najbliższa

Aktualizacja: 17.11.2009

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. »

Groźba

Aktualizacja: 17.11.2009

Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem. »

Funkcjonariusz publiczny

Aktualizacja: 26.07.2011

Funkcjonariuszem publicznym jest: »

Czym jest dokument

Aktualizacja: 17.11.2009

Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. »

Statek wodny

Aktualizacja: 17.11.2009

W rozumieniu tego kodeksu za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie kontynentalnym. »

Stan nietrzeźwości

Aktualizacja: 17.11.2009

Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy: »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »