| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Wiadomości > Prawne podsumowanie maja 2011 r.

Prawne podsumowanie maja 2011 r.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w maju 2011 r. oraz ostatnio opublikowanego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dnia 8 maja 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustaw: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2011 r. Nr 48, poz. 245), którą:
• wprowadzono zmiany w zakresie uwzględnienia przez sądy polskie w postępowaniu karnym orzeczeń skazujących, wydanych w państwach członkowskich UE w związku z popełnieniem przez sprawcę przestępstwa;
• dookreślono, że uprzednie skazanie w państwie członkowskim UE nie będzie miało zastosowania do instytucji wyroku łącznego;
• wskazano, iż w razie skazania przez sąd innego państwa członkowskiego UE, zatarcie skazania nastąpi zgodnie z prawem państwa, w którym to skazanie nastąpiło.

Zobacz serwis: Sprawy karne

Dnia 11 maja 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 87, poz. 482), którą:
• wydłużono do 5 lat termin do żądania wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych, gdy podstawą wznowienia jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający przepis, będący podstawą prawną orzeczenia, za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

Dnia 16 maja 2011 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432), która:
• określa prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych, w tym prawa handlowego oraz rodzinnego;
• rozszerza dotychczas obowiązującą regulację o postanowienia dotyczące prawa właściwego m.in. w zakresie ubezwłasnowolnienia, dóbr osobistych osoby fizycznej i osoby prawnej, pełnomocnictwa, a także stosunków pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą;
• wprowadza regulacje dotyczące prawa właściwego dla praw własności intelektualnej.

Dnia 17 maja 2011 r. weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173), którą:
• określono odpowiedzialność finansową urzędników za podejmowanie błędnych decyzji;
• wskazano, że wydanie przez urzędnika bezprawnej decyzji może kosztować go nawet równowartość rocznej pensji.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Dnia 23 maja 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459), którą:
• określono zasady i funkcjonowanie programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w Internecie, wskazano przy tym, że prawo ich rozpowszechniania zależy od wpisu do rejestru;
• doprecyzowano zagadnienia dotyczące treści przekazów oraz obecności reklam;
• wprowadzono pojęcie przekazu handlowego, które jest szersze niż reklama i obejmuje np. telesprzedaż;
• zdefiniowano pojęcie „lokowania produktu” oraz wprowadzono zakaz lokowania produktu, od którego przewidziano jednocześnie pewne wyjątki;
• zdefiniowano pojęcie „lokowania tematu” i wprowadzono bezwzględny zakaz lokowania tematu;
• wprowadzono ułatwienia w odbiorze usług audiowizualnych dla niepełnosprawnych wzrokowo lub słuchowo;
• wzmocniono ochronę konsumentów przed nieprawidłową reklamą.

Zobacz serwis: Konsument

Dnia 10 stycznia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej „NSA”) podjął uchwałę,  w której stwierdził, że art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), stanowiący podstawę nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, nie może stanowić podstawy do nałożenia na inwestora obowiązku złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (takie oświadczenie przewiduje art. 32 ust. 4 pkt 2 powyższej ustawy). Powyższa uchwała jest wynikiem pojawiających się w praktyce i orzecznictwie rozbieżności w tym zakresie.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »