| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama

Niebieska Karta

Celem procedury Niebieskiej Karty jest dokumentowanie i zapobieganie występowaniu przemocy domowej. Podstawą prawną wprowadzenia procedury jest art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na jej mocy wydane zostało rozporządzenie z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów stosowanych w niej formularzy.

Niebieska Karta C

Etapem drugim jest przekazanie w terminie 7 dni od wszczęcia procedury wypełnionego formularza zespołowi interdyscyplinarnemu bądź też grupie roboczej. Członkowie zespołu/grupy roboczej zwołują posiedzenie, na którym dokonują analizy zaistniałej sytuacji. Na posiedzeniu takim powinna być obecna osoba dotknięta przemocą w rodzinie, jednakże jej nieobecność nie wpływa na przebieg prac zespołu.

Jeśli dziecko jest ofiarą przemocy, nie uczestniczy w posiedzeniu. Na takim spotkaniu wypełniany jest formularz – Niebieska Karta C, zawierający weryfikację danych osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a także osoby, która miałaby ją stosować. Ponadto zawiera on diagnozę sytuacji ofiary (w tym m.in. sytuację rodzinną, zawodową, ekonomiczną, mieszkaniową czy zdrowotną).

Niebieska Karta D

Wobec  podejrzanego sprawcy przemocy – wypełnia się Niebieską Kartę D. Formularz ten zawiera pytania o uprzednią karalność, dozór kuratora sądowego, nadużywanie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków, leczenie odwykowe, a także o opinię co do jej sytuacji rodzinnej oraz podjęte działania polegające, m.in., na udziale w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, dobrowolnym poddaniu się leczeniu odwykowemu, złożeniu wniosku do sądu w celu uruchomienia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

Jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, zgromadzone dokumenty przekazywane są organom właściwym do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego.

Zakończenie procedury Niebieskiej Karty

Procedura Niebieskiej Karty kończy się z chwilą ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy bądź też wydania rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. W związku z zakończeniem procedury przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego sporządza protokół, który zawiera dane osób, będących podmiotami procedury, czas jej trwania oraz opis podjętych działań.

O zakończeniu całej procedury zawiadamia się wszystkie podmioty, które w niej uczestniczyły.

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »