| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Zasiłki > Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom pozostającym bez stałego zatrudnienia. Jednocześnie fakt pobieranie zasiłku nie zwalnia bezrobotnego od obowiązku poszukiwania pracy.

• nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

• nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych (z pewnymi wyjątkami),

• nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

• nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

• nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,

• nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia,

• nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego,

• nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania,

• nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkolnego.
Osoby, które spełnią wszystkie wymienione warunki mogą uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Muszą zarejestrować się we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Zasiłek przysługuje takiej osobie gdy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania (łącznie przez okres co najmniej 365 dni):

• była zatrudniony i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek za niektóre osoby niepełnosprawne, (w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni),

• wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia,

• wykonywała pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK