| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Zasiłki > Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego można składać od 1 września. O świadczenia mogą ubiegać się najbiedniejsze rodziny.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Wypłacany jest co miesiąc przez okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października. Wnioski o przyznanie świadczeń na kolejny okres zasiłkowy składa się od 1 września.

65,00 złUbezpieczenia społeczne 2014

W urzędzie gminy należy złożyć wniosek

Osoba, która chce otrzymywać zasiłek, powinna złożyć wniosek w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta, w którym mieszka. Tam tez można otrzymać formularze wniosku.

Wniosek zawiera dane osoby występującej o przyznanie świadczeń oraz dane dotyczące dziecka, będącego na utrzymaniu.

Zobacz również: Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty

Wraz z wnioskiem składa się dokumenty potwierdzające:

 • tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – urzędnik wykona i poświadczy kopię dokumentu tożsamości rodzica;
 • wiek dziecka – skrócony odpis akta urodzenia albo inny dokument;
 • wysokość uzyskanego dochodu - zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokości dochodu – np. zaświadczenie z urzędu skarbowego;
 • posiadanie gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy, umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej, umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

oraz inne niezbędne dokumenty w zależności od tego, na jakiej podstawie osoba uprawniona ubiega się o świadczenie. Dokumenty te poświadczają zatem:

 • niepełnosprawność dziecka - orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • kontynuowanie nauki przez dziecko (które ukończyło 18 rok życia) – zaświadczenie ze szkoły;
 • kontynuowanie nauki na uczelni wyższej przez osobę niepełnosprawną – zaświadczenie szkoły wyższej;
 • wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia - przekazy lub przelewy pieniężne;
 • wysokość faktycznie otrzymanych alimentów, jeżeli osoba w rodzinie jest uprawniona do ich otrzymywania - kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty albo ugody sądowej lub zawartej przed mediatorem, a także przekazy lub przelewy pieniężne, zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty;
 • utratę dochodu - dokument określający datę utraty oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • samotne wychowywanie dziecka - kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka;
 • nieznane ojcostwo dziecka - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • oddalenie przez sąd powództwa o alimenty - odpis wyroku;
 • zobowiązanie przez sąd jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka - orzeczenie sądu.

Zobacz serwis: Zasiłki

Dodatkowy termin na uzupełnienie lub poprawienie

Jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, rodzic zostaje wezwany do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek, który nie zostanie poprawiony w terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Gdy rodzic nie dołączy któregoś z wymaganych dokumentów, zostanie zobowiązany do uzupełnienia braku w terminie od 14 do 30 dni.

Osoby, które złożą wniosek do 30 września, otrzymają świadczenie do 30 listopada. Wypłata świadczeń, gdy wniosek został złożony od 1 października do 30 listopada, nastąpi do dnia 31 grudnia.

Wzór wniosku o zasiłek rodzinny do pobrania TUTAJ

avatar

2014-02-04 09:27 Zgłoś

Witam!Mam pytanie.Teraz na dniach urodzę czwarte dziecko(luty 2014). Na trójkę dzieci mam przyznany zasiłek rodzinny (od listopada 2013 do października 2014). Od momentu złożenia wniosku nasza sytuacja się nie zmieniła.Pytanie: Za jaki rok muszę składać dokumenty? za 2013 czy za 2012?By dostać becikowe i zasiłki rodzinne na nowego członka naszej rodziny?Pozdrawiam

avatar

2014-01-22 21:18 Zgłoś

Ja nic nie rozumiem, we wrześniu 2013 składałam wniosek o zasiłek rodzinny i 400 zł na czas urlopu wychowawczego i Pani powiedziała mi, że pieniądze będą mi wypłacać do marca... a tu już 8 grudnia a pieniędzy nie dostałam :( czy ktoś może mi powiedzieć, czy jeszcze pieniądze mi się należą? a czy otrzymała Pani decyzję? Jeżeli otrzymała Pani decyzję,to na tej podstawie pieniądze powinny być już wypłacone,a jeżeli jeszcze nie ma pani decyzji należy osobiscie zgłosić się do ośrodka i wyjaśnić tą sprawę dlaczego jej pani nie ma,ponieważ decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Z kolei w ustawie o świadczeniach rodzinnych jest taki zapis: Art.28 ust3 Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych,jeżeli osoba o której mowa w art.23 ust.1 nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Nowy okres zasiłkowy liczy się od 1 listopada 2013r,dlatego proszę jak najszybciej wyjaśnić tą sprawę,żeby na tej podstawie pieniądze te pani nie utraciła w przypadku nie podjęcia ich.

avatar

2014-01-22 20:57 Zgłoś

witam mój partner nie może wziąć zaświadczenia z Urzędu skarbowego o dochodach czy może być jakiś inny dokument zastępczy do zasiłku rodzinnego? Zależy od gminy jakie ma wymagania,ponieważ jak ja składałam wniosek o zasiłek rodzinny zamiast zaświadczenia z US pracownik ośrodka dała mi do wypełnienia taki sam dokument jaki otrzymuje się z US i w nim należało wpisać osiągany dochód .Ja w tym czasie wpisałam dochód na podstawie PIT-u,a Pani,/jeżeli jeszcze takie dokumenty obowiązują/ w miejscu dochodu może wpisać-0 zł. Wiem też,ze to zaświadczenie podpisywało się pod odpowiedzialnością karną,ponieważ wymienione były przepisy kodeksu karnego.

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP24
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Ostatnio na forum

zobacz więcej »

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem Infor.pl »