| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Zasiłki > Wsparcie dla większej liczby uprawnionych do pomocy z OPS

Wsparcie dla większej liczby uprawnionych do pomocy z OPS

Podniesienie kryterium dochodowego spowodowało zwiększenie liczby wypłacanych przez gminy zasiłków okresowych i celowych. Zwiększy się zatem liczba osób uprawnionych do pomocy z OPS.

Wzrost ilości wypłacanych świadczeń

Jeśli chodzi o same świadczenia okresowe, gminy zauważają znaczny wzrost liczby osób otrzymujących je ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Skala wzrostu jest nieco mniejsza przy świadczeniach stałych, co wynika przede wszystkim z tego, że aby je uzyskać obowiązkowe jest spełnienie dodatkowej przesłanki związanej z niezdolnością do pracy z powodu wieku lub stanu zdrowia.

Największy wzrost gminy zarejestrowały w przypadku świadczeń celowych. Przyczyną tego jest co prawda charakter tego świadczenia, a nie zmiana kryteriów dochodowych. Jest to bowiem jednorazowa pomoc, przyznawana na konkretny cel i wynikająca z konieczności zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Może to być zarówno opał, jak i żywność, leki czy odzież. Dlatego właśnie o okresie jesienno-zimowym  co roku gminy odnotowują więcej składanych wniosków o wsparcie. Niektóre z nich dotyczą także pokrycia kosztów ogrzania mieszkania lub domu czy zakupu odpowiednich ubrań, butów.

65,00 złUbezpieczenia społeczne 2014

Specjalne świadczenia celowe są przyznawane z podobnych powodów, co powyższe, z tą różnicą, że te drugie przyznawane są w sytuacji przekroczenia progów dochodowych. Było to jednym z rozwiązań stosowanych przy zamrożonym w ostatnich latach kryterium dochodowym. Gminy stosowały takie wyjście szczególnie do rodzin i osób, które nieznacznie przekraczały granicę kryterium.

Zobacz serwis: Rozwody

avatar

2013-06-04 07:42 Zgłoś

witam mam pytanie czy dofinansowanie do mieszkania wlicza się do dochodu aby uzyskać pomoc z MOPS.Dziękuję MGOPS wlicza do dochodu wysokość kwoty dodatku mieszkaniowego-tak było w moim przypadku. Przepisy regulujące w tej sp[rawie są zawarte w ustawie o pomocy społecznej Art.8-podaję zapis: 3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 4 Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 2) zasiłku celowego; 3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 4) wartości świadczenia w naturze; 5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; 6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. Tak więc na tej podstawie do dochodu nie wlicza się "jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego",czyli zasiłku celowego lub zasiłku specjalnego

avatar

2013-06-04 02:31 Zgłoś

witam mam pytanie czy dofinansowanie do mieszkania wlicza się do dochodu aby uzyskać pomoc z MOPS.Dziękuję

HITY INFORU

TERMINARZ

SIE02
TydzieńPWŚCPSN
3128293031123
3245678910
3311121314151617
3418192021222324
3525262728293031

Ostatnio na forum

zobacz więcej »

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Dawid Marek

Doradca Podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem Infor.pl »