| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Informacje ogólne > Skarga na przewlekłość postępowania

Skarga na przewlekłość postępowania

Od 7 września 2004 roku obowiązuje ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Została uchwalona w celu realizacji przepisu Konstytucji gwarantującego każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 

Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu

Kiedy możemy mówić o przewlekłości postępowania?

Zgodnie z ustawą strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy( albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego).

Ustawa nie określa jednoznacznie terminu, w którym sprawa powinna zostać załatwiona. Należy tutaj wziąć pod uwagę okoliczności tj. skomplikowanie sprawy; zachowanie władz właściwych do jej rozpoznania; zachowanie skarżącego; szczególne okoliczności, które mogły wpłynąć na długość postępowania; znaczenie sprawy dla skarżącego.

Osoby uprawnione do wniesienia skargi:

  • Strona - w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i
    w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
  • Strona lub wnioskodawca- w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • Strona oraz pokrzywdzony- w postępowaniu karnym
  • Strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania - w postępowaniu cywilnym;
  • Skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony - w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • Strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu- w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego;

Właściwość sądu

Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie. Jednakże skargę wnosimy do sądu, przed którym toczy się postępowanie, a on przekazuje ją wyższej instancji.

Sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności.

Treść skargi

Skarga powinna spełniać warunki przewidziane dla pisma procesowego ( oznaczenie sądu, wnoszącego i jego adresu, podpis itp.) oraz zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy i przytaczać okoliczności uzasadniających to żądanie.

Skarga może ponadto zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej od Skarbu Państwa.

Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych

Postępowanie

Sąd w sprawie skargi wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty jej złożenia.

Sąd może oddalić lub uwzględnić skargę. Orzekając o przewlekłości postępowania sąd może, na żądanie skarżącego, przyznać od Skarbu Państwa/ komornika, odpowiednią sumę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 10.000 złotych.

Podstawa prawna: Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. nr 1798 poz. 1843)

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK