| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Informacje ogólne > Skarga kasacyjna

Skarga kasacyjna

Sądem kasacyjnym w Polsce jest Sąd Najwyższy. Jest to sąd trzeciej instancji, do którego można kierować sprawę po spełnieniu ściśle określonych w przepisach przesłanek.

Jego rola ogranicza się do sprawowania kontroli nad orzeczeniami instancji merytorycznych na żądanie stron. Sąd Najwyższy rozpatrując skargę kasacyjną może uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania lub też może wyjątkowo sam orzec co do istoty sprawy.

Skarga kasacyjna przysługuje jedynie od prawomocnego wyroku wydanego przez sąd drugiej instancji oraz od postanowienia wydanego przez sąd drugiej instancji w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania- kończących postępowanie w sprawie.

99,00 złForma pisemna i elektroniczna czynności prawnych

Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek odwoławczy, aby z niej skorzystać sprawa musi uprzednio przejść przez postępowanie pierwszo i drugoinstancyjne.

Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania jeżeli obok interesu prywatnego pojawia się również interes publiczny taki jak: występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów.

Kto może wnieść skargę kasacyjną?

Skargę kasacyjną może wnieść:

- strona

- Prokurator Generalny( jeżeli poprzez wydanie zaskarżanego orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego)

- Rzecznik Praw Obywatelskich( jeżeli poprzez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela)

Co może być przedmiotem skargi?

Ustawodawca zawężył zakres spraw od których można się odwołać do Sądu Najwyższego. Kasacja nie przysługuje w sprawach:

  • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 000zł, a w sprawach gospodarczych- niższa niż 75 000 zł. Wyjątek stanowią tu sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych – o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego;
  • o rozwód, separację, alimenty, czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania;
  • dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych;
  • rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym;

Skarga kasacyjna musi być ponadto oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie – przykładowo możliwe jest wniesienie skarg,i gdy sąd zastosował nieistniejący przepis prawa materialnego.

Skarga może być też oparta na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W treści skargi należy wskazać związek przyczynowy między rozstrzygnięciem sądu a naruszeniem przepisów procesowych.

Skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie dwumiesięcznym od dnia doręczenia orzeczenia stronie skarżącej.

Istotnym ograniczeniem przy składaniu skargi kasacyjnej jest tzw. przymus adwokacko-radcowski, oznacza on iż skarga powinna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika- adwokata lub radcę prawnego, którzy powinni również reprezentować stronę w toku postępowania przed Sądem Najwyższym.

Podstawa prawna: art.398(1)- 398(21) kodeksu postępowania cywilnego

Aktualizacja: 21.01.2010

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Poradnik Gazety Prawnej249,00 zł
avatar

2013-06-19 21:00 Zgłoś

kasacja powinna byc traktowana jako 3 instancja

avatar

2013-05-14 20:51 Zgłoś

Skarga Kasacyjna powinna istnieć i być rozpoznawalna. Sądownictwo dwuinstancyjne nie pozwala na bezstronne rozpoznanie sprawy. Moim zdaniem ustawodawca powinien z racji Konstytucyjnej wolności dostosować luźniejszą formę dochodzenia praw. W Państwie o demokratycznych zasadach dwuinstancyjność nie zapewnia równego traktowania w prawie. Względnie ustanowić odpowiedzialność sędziowską. Sąd Sędzia wykonuje zawód - taki sam jak górnik , stolarz czy fryzjer. Oni odpowiadają za niedopełnioną pracę " po premii " - za co odpowiada sąd sędzia za zniszczenie człowieka?

avatar

2013-04-17 23:00 Zgłoś

Wprowadzenie takich zaostrzeń przez ustawodawcę miało na celu ograniczenie ilości składanych skarg. Wystarczający obiektywizm postępowania zapewnia jego dwuinstancyjność. Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia i powinien być stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach. To nie jest jakaś tam trzecia instancja.

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP25
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Ostatnio na forum

zobacz więcej »

Narzędzia

Eksperci infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem Infor.pl »