| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Praca > Prawa pracownika > Czy pracownikom przejętego zakładu należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne, jeżeli nowy pracodawca go nie wypłaca?

Czy pracownikom przejętego zakładu należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne, jeżeli nowy pracodawca go nie wypłaca?

W dniu 1 stycznia 2015 r. przejęliśmy część innego zakładu pracy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Obowiązujący w przejmowanym zakładzie regulamin wynagradzania przewiduje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników sfery budżetowej. Wypłata takiego wynagrodzenia w przejętej firmie następowała do końca lutego każdego roku. Pracownicy przejętej firmy, którzy do tej pory otrzymywali takie świadczenie, zwrócili się do nas z żądaniem wypłaty trzynastek. W naszej firmie nie wypłacamy pracownikom tego świad­czenia. Z przejmowanym zakładem pracy nie zawarliśmy żadnego porozumienia o przejęciu. Czy mamy obowiązek uwzględnić wnioski pracowników?

W przypadku gdy pracownicy, którzy zwrócili się o wypłatę trzynastek, spełniają wszystkie warun­ki uprawniające do ich otrzymania zawarte w regulaminie wynagradzania przejętego pracodawcy, mają Państwo obowiązek uwzględnić wnioski tych pracowników i wypłacić im trzynastki. Ponieważ nie zawarli Państwo z przejętym pracodawcą porozumienia o przejęciu zakładu pracy, to mogą Państwo żądać od poprzedniego pracodawcy zwrotu połowy kwot trzynastek wypłaconych przejętym pracownikom.

Zobacz serwis: Pracownik

Przejęcie przez pracodawcę innego zakładu pracy lub jego części na podstawie art. 231 Kodeksu pracy powoduje istotne skutki dla przejętych pracowników oraz nowego pracodawcy. Nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną stosunków pracy, które do chwili przejęcia łączyły pracowników z dotychczaso­wym pracodawcą. Zatem od chwili przejęcia pracowników nowy pracodawca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe wynikające z istniejących umów o pracę. Ponadto nowy pracodawca staje się odpowiedzialny za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy, a powstałe przed przejęciem. Odpowiedzialność tę w świetle przepisów Kodeksu pracy dzieli solidarnie z dotychczasowym pracodawcą (art. 231 § 2 Kodeksu pracy). Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 21 września 1995 r. (I PRN 60/95, OSNP 1996/7/100), odpowiedzialność ta obejmuje m.in. wypłatę wynagrodzenia, a także in­nych świadczeń, których obowiązek realizacji wynika z obowiązujących w przejmowanym zakładzie ukła­dów zbiorowych pracy oraz regulaminów, gdyż te akty prawne, obok przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw oraz postanowień umowy o pracę, stanowią również o treści stosunku pracy.

Zobacz serwis: Czas pracy

W przedstawionej przez Państwa sytuacji poprzedni pracodawca zapewnił swoim pracownikom w re­gulaminie wynagradzania prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Prawo pracowników do wy­nagrodzenia rocznego (a tym samym zobowiązanie pracodawcy z tego tytułu) powstało 31 grudnia 2014 r. Ponieważ w tym dniu pracownicy świadczyli pracę na rzecz poprzedniego pracodawcy, zobowiązanie powstało przed przejęciem zakładu pracy. W związku z tym odpowiadają Państwo razem z dotychczaso­wym pracodawcą solidarnie za jego realizację.

Solidarna odpowiedzialność pracodawców umożliwia uprawnionym pracownikom dochodzenie wyko­nania zobowiązania od każdego z nich albo od obu (dotychczasowego i obecnego pracodawcy) w ca­łości lub w części. Pracownikom przejętego zakładu przysługuje zatem prawo wyboru, który spośród pracodawców będzie zobowiązany spełnić jego świadczenie. Pracownicy przejętego zakładu zwrócili się do Państwa w kwestii wypłaty trzynastek, dlatego muszą Państwo im to świadczenie wypłacić - nie ma znaczenia fakt, że w Państwa firmie przepisy wewnętrzne nie przewidują wypłaty wskazanego świad­czenia. Trzynastki powinny być wypłacone przez Państwa na podstawie dotychczasowych przepisów o wynagradzaniu pracowników obowiązujących u poprzedniego pracodawcy, z zachowaniem okresu, w którym do tej pory były wypłacane, tj. do końca lutego. Niewypłacenie tych świadczeń może dla Pań­stwa skutkować tym, że pracownicy będą dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Podstawa prawna:

  • art. 231, art. 772, art. 2411 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662
  • art. 376 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 4

Artykuł pochodzi z publikacji "100 pytań o wynagrodzenia"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK