| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Praca > Umowa o pracę > Przedwstępna umowa o pracę

Przedwstępna umowa o pracę

Umowa o pracę jest najbardziej powszechną podstawą świadczenia pracy. Jest to dwustronna czynność prawna, w ramach której pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy umówionego rodzaju, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Umowa o pracę podlega jest regulowana przepisami prawa pracy, czyli przepisami kodeksu pracy, innych ustaw oraz aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. 

Zgodnie z art. 300 kodeksu pracy w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. 

Odwołanie do przepisów Kodeksu cywilnego daje możliwość potencjalnemu pracownikowi i potencjalnemu pracodawcy zawarcia przedwstępnej umowy o pracę, uregulowanej w art. 389 kodeksu cywilnego.

Umowa przedwstępna, to umowa w której strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości konkretnej umowy o pracę.

Zawarcie tego typu umowy jest uzasadnione w sytuacjach gdy:

  • do zawarcia umowy o pracę nie może dojść od razu, bo pracownik pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą;
  • występują przeszkody natury prawnej, np. cudzoziemiec ubiega się o uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie;
  • pracodawca chce pozyskać konkretnego pracownika, np. doświadczonego mechanika samochodowego.

Zobacz: Jak można przekształcić umowę o pracę?

Umowa przedwstępna dla swojej ważności nie wymaga zachowania żadnej formy szczególnej. Istotnym jednak jest aby została zawarta na piśmie, ponieważ łatwiej będzie w przyszłości udowodnić jej treść. 

W przypadku, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia ustalonej umowy przyrzeczonej powoduje to określone konsekwencje prawne. Skutki niewykonanie umowy przyrzeczonej dzielą się na dwie grupy:

1. skutki słabsze – możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu nie zawarcia umowy przyrzeczonej.

Jeśli którakolwiek ze stron uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę, to druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

Z roszczeniem o zapłatę odszkodowania może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od okoliczności konkretnego przypadku, ale z reguły nie przekracza trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku objętym przedwstępną umową o pracę.

2. skutki silniejsze – możliwość przymusowego dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze sądowej.

Jeżeli umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej (w szczególności wymaganiom co do formy tej umowy, a formą przewidzianą dla umowy o pracę jest forma pisemna), wówczas pracownik może domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej nawet wbrew woli pracodawcy.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »