| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Praca > Umowa o pracę > Co musi się znaleźć w świadectwie pracy?

Co musi się znaleźć w świadectwie pracy?

W sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwo pracy. Jest to dokument potwierdzający zatrudnienie, stanowiący niezbędne źródło wiedzy o dotychczasowej sytuacji zawodowej dla przyszłego pracodawcy.

Treść świadectwa pracy:

Podstawowe dane, które muszą się znaleźć w świadectwie pracy są określone w art. 97 § 2 kodeksu pracy. Są to: okres pracy, stanowisko, podstawa rozwiązania umowy o pracę, liczba dni niezdolności do pracy. Dodatkowo na żądanie pracownika, pracodawca ma obowiązek umieszczenia informacji w świadectwie pracy o jego zarobkach. Świadectwo pracy ma więc stricte informacyjny charakter i zakazane jest umieszczanie w nim np. elementów dotyczących oceny osobistej pracownika. § 1 rozporządzenia o świadectwie pracy określa niezbędne elementy treści świadectwa.

Zobacz: Jakie czynności poprzedzają zawarcie umowy o pracę?

Dokument ten powinien zawierać dodatkowe informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • łącznej liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Możliwość żądania sprostowania:

W przypadku kiedy świadectwo pracy zostało wypełnione błędnie lub niekompletnie przez pracodawcę, pracownik w ciągu 7 dni od daty wydania świadectwa ma możliwość zwrócenia się o jego sprostowanie. W sytuacji nieuwzględnienia wniosku, pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Pracy. Pracownik może również dochodzić roszczeń w przypadku niemożności znalezienia zatrudnienia, spowodowanej nie wydaniem świadectwa pracy.

Wzór świadectwa pracy:

Sporządzając świadectwo pracy można się posiłkować wzorem (poniżej) zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Jednakże świadectwo pracy może być sporządzone także w innym układzie graficznym, a wzór stanowi tylko zalecaną formę. Dla ważności dokumentu istotne jest, aby treść była zgodna z przepisami i zawierała kompletne i prawdziwe informacje dotyczące zatrudnienia pracownika (wyliczone powyżej).

Zobacz serwis: Umowa o pracę

Podstawa prawna:

• art. 97 Kodeksu pracy,
• § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.),

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

GRU21
TydzieńPWŚCPSN
491234567
50891011121314
5115161718192021
5222232425262728
129303101020304

Ostatnio na forum

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem Infor.pl »