| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Praca > Wolontariat > Obowiązki korzystającego wobec wolontariuszy

Obowiązki korzystającego wobec wolontariuszy

Świadczenie wolontariusza, podobnie jak świadczenie pracy, powinno być wykonywane w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Stąd też na korzystającym spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego środowiska pracy, umożliwiającego prawidłowe wywiązywania się wolontariuszy z powierzonych im zadań. Jakie zatem obowiązki ciążą na korzystającym?

Obowiązki korzystającego wynikające z ustawy

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie korzystający ma obowiązek:

poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, jak również zapewnić dostępność tych informacji,

poinformować wolontariusza o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem świadczenia oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, a także odpowiednie środki ochrony indywidualnej (w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń z nimi związanych),

pokrywać koszty podróży służbowych i diet.

Niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, koszty szkoleń

Korzystający może (nie jest do tego zobligowany) pokrywać inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego. Korzystający może również pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich zadań określonych w porozumieniu o współpracy.

Wolontariusz może zwolnić (w całości bądź w części) korzystającego z obowiązku  pokrycia kosztów podróży służbowych i diet. Zwolnienie takie powinno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

Zobacz: Wolontariat a posiadanie statusu osoby bezrobotnej

Czy korzystający ma obowiązek zorganizowania szkolenia BHP dla wolontariuszy?

Jak już wcześniej była o tym mowa, korzystający ma obowiązek zapewnić wolontariuszom bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń – na zasadach dotyczących pracowników – uregulowanych odrębnymi przepisami. Warto zwrócić uwagę, że świadczenie wolontariusza to nie świadczenie pracy. Obowiązek informowania o zagrożeniach związanych z wykonywaniem pracy przez wolontariusza, nałożony na korzystającego, wydaje się oczywisty. Nie oznacza to jednak, że korzystający musi przeprowadzić szkolenie BHP w takim zakresie jak pracodawca. Wystarczające jest powiadomienie wolontariusza, w dowolnej formie, o ryzyku związanym z wykonywaniem przez niego świadczeń wolontarystycznych. Może się to odbyć przez rozmowę korzystającego z wolontariuszem lub wręczenie mu ulotki informacyjnej.

Wydelegowanie wolontariusza do wykonywania świadczeń na terenie innego państwa – jakie obowiązki ciążą na korzystającym?

Na mocy porozumienia o współpracy, korzystający może wydelegować wolontariusza do wykonywania świadczenia na terenie innego państwa. W zależności od rodzaju świadczenia, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, o ile umowy międzynarodowe nie stanową inaczej. Zabezpieczenie takiego wolontariusza zależy od tego, do jakiego państwa został oddelegowany oraz od charakteru i poziomu zagrożenia wykonywanych przez wolontariusza zadań.

Zobacz serwis: Praca

Podstawa prawna

Ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

reklama

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wolontariusz może zwolnić korzystającego z obowiązku  pokrycia kosztów podróży służbowych i diet.
Wolontariusz może zwolnić korzystającego z obowiązku pokrycia kosztów podróży służbowych i diet.

Personel i Zarządzanie 2/201742.90 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »