| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Konsument - dom > Umowa o zarządzanie nieruchomością - WZÓR UMOWY

Umowa o zarządzanie nieruchomością - WZÓR UMOWY

W umowie Zleceniodawca zleca Zarządzającemu podjęcie czynności zwykłego zarządu nieruchomością. Pobierz bezpłatny wzór umowy o zarządzanie nieruchomością.


§ 5

Zarządzający jest uprawniony do przeprowadzania remontu kapitalnego budynku wyłącznie na podstawie zatwierdzonego rocznego planu gospodarczego.

§ 6

1. W przypadku niespodziewanej awarii, której usuniecie przekracza zakres bieżących napraw a koszt przekracza zebrane środki funduszu remontowego Zarządzający ma obowiązek usunąć awarie i jej skutki, z jednoczesnym powiadomieniem Zarządu Wspólnoty o poniesionych kosztach.

§ 7

1. Nadzór nad wykonaniem umowy o zarządzanie należy do Zarządu Wspólnoty.

2. Do podjęcia przez Zarządzającego czynności przekraczających zakres powierzonych mu w umowie o zarządzenie obowiązków potrzebna jest zgoda Zarządu.

§ 8

1. Za wykonanie powierzonych w niniejszej umowie obowiązków Zarządzający otrzymywać będzie wynagrodzenie na podstawie wystawianych faktur płatnych w terminie 14 dni.

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 określa uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia .........................r. stanowiącą załącznik nr 1, a sposób wyliczenia przedstawia załącznik nr 2.

§ 9

Zarządzający ponosi odpowiedzialność odszkodowawcza w stosunku do Wspólnoty za zawinione działanie i zaniechanie własne oraz działanie i zaniechanie osób, z pomocą których zobowiązanie wykonuje.

§ 10

1. Na żądanie Zarządu Zarządzający jest zobowiązany każdorazowo do przedłożenia informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej oraz dochodach z nieruchomości. Informacja winna być przekazana Zarządowi na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku z żądaniem.

2. Zarządzający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o zagrożeniu wyczerpania środków finansowych z zaliczek przeznaczonych na eksploatacje przed końcem roku finansowego.

§ 11

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem .............................. roku,

natomiast wykonanie umowy następuje z dniem ..............................roku.

§ 12

Każdej ze stron służy prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia

§ 13

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK