| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Konsument - dom > Umowa o wykonanie prac projektowych - WZÓR UMOWY

Umowa o wykonanie prac projektowych - WZÓR UMOWY

W umowie o wykonanie prac projektowych Zamawiający zleca opracowanie określonej dokumentacji, w zamian za wynagrodzenie. Umowa wykorzystywana w przypadku projektów budowlanych. Pobierz wzór umowy.

4. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, jednostka projek­towania zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

§ 4

1. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Jednostki projektowania.

2. Zamawiający zgłosi się po odbiór wykonanego przedmiotu umowy (całego lub jego części, określonej jako odrębny przedmiot umowy) — w terminie ................ dni, licząc od dnia zawiadomienia o gotowości jego zdania.

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy (całego lub jego części) jest protokół zdawczo-odbiorczy pod­pisany przez obie strony umowy.

4. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi się po odbiór wykonanego przedmiotu umowy (całego lub części) w terminie określonym w ust. 2, Jednostka projektowania może sporządzić jednostronnie protokół zdawczy i przesłać go wraz z dokumentacją Zamawiającemu, na jego koszt i ryzyko, przesyłką pocztową poleconą.

5. Protokoły, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, stanowią podstawę do zafak­turowania wynagrodzenia umownego za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wyna­grodzenie umowne w wysokości zł................ (słownie .............................................................................................................).

2. Inne postanowienia dotyczące wynagrodzenia .................................................................................. .

3. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przele­wem/czekiem * ........................... w terminie dni.............................................. licząc od dnia otrzymania faktury.

§ 6

1. Jednostka projektowania może żądać zmiany umowy w zakresie terminu, a także wynagrodzenia, jeżeli:

1) Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy,

2) zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przed­miotu umowy.

2. Jednostka projektowania może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający przez czas dłuższy niż ..................... nie wykonuje, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu swoich zobowiązań wynikających z umowy, uniemożliwiając przez to wykonanie przedmiotu umowy.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK