| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Konsument - dom > Dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

W akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży nieruchomości, nabywca może zobowiązać się do dobrowolnego poddania się egzekucji – w przypadku nie wywiązania się z zapłaty należności.

Sporządzając akt notarialny, strona zobowiązana do zapłaty może zobowiązać się, iż w przypadku nie spełnienia świadczenia w określonym terminie (lub po spełnieniu określonego warunku), podda się egzekucji.

Dla wierzyciela (w naszym przypadku sprzedawcy nieruchomości) oznacza to, że nie będzie musiał wytaczać powództwa o zapłatę – jeśli kupujący nie wpłaci określonej sumy.

Z uwagi na fakt, iż umowa sprzedaży nieruchomości sporządzana jest przed notariuszem – powinien on zadbać o to, aby wszystkie klauzule umowne były zgodne z prawem oraz skuteczne. W skrócie zapis o poddaniu się egzekucji powinien zawierać :

  • odniesienie do kwoty, która musi być zapłacona,
  • termin w jakim dłużnik powinien świadczenie spełnić, po upływie którego wierzyciel (sprzedawca) może skorzystać z uprawnień wynikających z klauzuli (np. kupujący zobowiązał się zapłacić należność w ciągu 2 tygodni od daty sporządzenia aktu).

Zapisu takiego nie można „narzucić” – musi się na nią zgodzić druga strona umowy.

Jeśli nabywca nie wywiązał się z zobowiązania – akt notarialny należy w pierwszej kolejności opatrzyć klauzulą wykonalności (podobnie jak prawomocny wyrok). W tym celu należy złożyć w sądzie rejonowym – właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika – odpowiedni wniosek. Do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis aktu notarialnego.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł – może być ona uiszczona w znakach sądowych lub przelewem na rachunek sądu.

Sąd ma 3 dni na nadanie klauzuli wykonalności. W praktyce jednak tak krótki termin rozpoznania wniosku występuje bardzo rzadko.

Jeśli zapłata uzależniona była od spełnienia określonego warunku (np. opróżnienia lokalu) – należy we wniosku udowodnić spełnienie warunku. Jeśli zapłata uzależniona była od upływu terminu – wynika wprost z aktu i nie musi być udowadniana.

Jeśli świadczenie zostało spełnione częściowo – należyto uwzględnić we wniosku; odpowiednia adnotacja znajdzie się w treściklauzuli.

Posiadając akt notarialny opatrzony klauzulą, należy skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Jakie są skutki poddania się egzekucji:

  • sprzedający (wierzyciel) nie musi wytaczać powództwa o zapłatę – co oznacza że nie musi wnosić wpisu, ani oczekiwać na rozpoznanie sprawy,
  • akt notarialny z klauzulą wykonalności jest równoważny z wyrokiem sądu opatrzonym taką klauzulą,
  • zapis nie daje jednak gwarancji spełnienia świadczenia – dłużnik może być niewypłacalny – a inni wierzyciele mogą mieć pierwszeństwo w egzekucji nawet z dopiero kupionej nieruchomości.

Klauzula o poddaniu się egzekucji nie dotyczy tylko sprzedażynieruchomości. Dłużnik może również złożyć oświadczenie o poddaniu sięegzekucji w odrębnym akcie notarialnym.

Podstawa prawna art. 777 § 1 ust. 5 kodeksu postępowania cywilnego.

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

GRU19
TydzieńPWŚCPSN
491234567
50891011121314
5115161718192021
5222232425262728
129303101020304

Ostatnio na forum

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem Infor.pl »